news-details
Wielkopolska

WOES: wsparcie finansowe na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych

Twa rekrutacja do działań inkubacyjnych i dotacyjnych Wielkopolskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej. To szansa dla przedsiębiorstw społecznych, czyli podmiotów łączących działalność gospodarczą ze społeczną, na pozyskanie aż 235 tysięcy złotych na tworzenie nowych miejsc pracy w swoim przedsiębiorstwie.

Przedsiębiorczy jak spółdzielca

To nie pierwsza edycja tego przedsięwzięcia. W poprzedniej, prowadzonej w latach 2013 – 2015, ze wsparcia WOES skorzystało blisko pięćdziesiąt podmiotów ekonomii społecznej, w których utworzone zostało łącznie 247 miejsc pracy. 5 z nich powstało m.in. w Spółdzielni Socjalnej Intermedia, która z powodzeniem od dwóch lat prowadzi internetową Twoją Telewizję Regionalną. „Udział w działaniach WOES pozwolił nam skutecznie pozyskać środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej – mówi Filip Muszyński, prezes Spółdzielni –  Z powodzeniem zrealizowaliśmy plan dotyczący stworzenia stabilnych miejsc pracy, a także działalności społecznej na rzecz drugiego człowieka. To niepowtarzalna przygoda, która łączy aspekty samorozwoju członków Spółdzielni
z zapewnieniem dochodu w ramach pracy.”

Ze wsparcia skorzystała również Spółdzielnia Socjalna Na Winiarach, która w Gnieźnie prowadzi Bar Mleczny Caritas. Dotacje WOES umożliwiły utworzenie sześciu miejsc pracy. „Dotacje
i wsparcie WOES to szansa na rozwój zarówno spółdzielni jak i ludzi w niej zatrudnionych” –
komentuje Lucyna Muniak, prezeska Spółdzielni Socjalnej Na Winiarach.

Czy ekonomia społeczna jest dla Ciebie?

Warto podkreślić, że Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej oferuje nie tylko dotacje. Przedsiębiorstwa społeczne oraz organizacje pozarządowe mogą liczyć na kompleksowe wsparcie doradcze – m.in. z dziedziny prawa, finansów, ekonomii społecznej czy marketingu. – „Zachęcamy do kontaktu z naszymi doradcami. Można porozmawiać, poszukać pomysłu na działalność i przekonać się czy ekonomia społeczna jest czymś dla nas” – mówi kierownik WOES, Jarosław Wypyszyński.

Kto może się zgłaszać?

Pierwszy nabór potrwa do końca kwietnia. Mogą wziąć w nim wszystkie osoby z subregionu konińskiego*, które są zainteresowane tworzeniem miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym, każde przedsiębiorstwo społeczne, a także inne osoby prawne (jak jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe czy kościelne osoby prawne). Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej: www.woes.pl

***

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej prowadzony jest przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych. Usługi w ramach WOES świadczone są nieodpłatnie.

Subregion koniński obejmuje powiaty: koniński, m. Konin, kolski, słupecki, wrzesiński, gnieźnieński i turecki.

 

Zapraszamy do kontaktu!

Konin  – ul. 3 Maja 1, tel. 63 245 58 29

Poznań – ul. Górecka 115, tel. 61 887 11 66Udostępnij ten post!

To już 10 lat popularnego Herculesa

Akcja "Serce" po raz jedenasty

Autorzy artykułu

author

Filip Muszyński

Redaktor naczelny fmuszynski@ttr24.pl

Dodaj komentarz

Komentarze