news-details
Wielkopolska

Unijne pieniądze ogrzeją poznańskie szkoły

Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego i Mariusz Wiśniewski, Zastępca Prezydenta Miasta Poznania podpisali umowę na dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014–2020 (WRPO 2014+) inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania” na kwotę ponad 7,7 mln złotych.

Pieniądze otrzymane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Poznania pozwolą na termomodernizacje sześciu budynków oświatowych na terenie miasta: budynku Szkoły Podstawowej nr 64 im. Marii Konopnickiej, Zespołu Szkół Geodezyjno-Drogowych im. Rudolfa Modrzejewskiego, Zespołu Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika, Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Janusza Korczaka, Zespołu Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej oraz Młodzieżowego Domu Kultury nr 2.

„Niedawno podpisaliśmy umowy na dofinansowanie termomodernizacji budynków szkolnych w małych miejscowościach wokół Poznania – przypomniał Marszałek Marek Woźniak. – Teraz pora na obiekty oświatowe w Poznaniu, które tak samo wymagają poprawy efektywności energetycznej oraz estetyki. Pieniądze unijne mają więc w tym obszarze inwestycyjnym podwójnie pożyteczne działanie”.

Prace w pięciu szkołach i domu kultury w Poznaniu zostały dobrane i zaplanowane według stanu poszczególnych obiektów. W budynkach tych zostaną wymienione okna i drzwi zewnętrzne, docieplone ściany, stropodachy i dachy, wymieniona i zmodernizowana instalacji c.o. (wymiana grzejników c.o. i ich sterowanie), a także zostanie wymienione oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne. Wszystkie te prace mają na celu m.in. ograniczenie emisji zanieczyszczeń, w tym CO2 i pyłu PM10,a także przyczynią się . do obniżenia strat ciepła, zmniejszenia kosztów związanych z utrzymaniem poszczególnych obiektów oraz poprawy warunków ich użytkowania.

Szczególnie ograniczanie emisji zanieczyszczeń podkreślił podczas konferencji Marszałek Marek Woźniak, który, nawiązując do projektu Miasta Poznania, powiedział: „Działania Miasta Poznania stanowią przykład dla mieszkańców, którzy widzą, że decydenci nie tylko ich namawiają, ale sami przeprowadzają w tym zakresie modernizacje budynków publicznych”.

Mariusz Wiśniewski, Zastępca Prezydenta Miasta Poznania przypomniał bowiem, że sporo szkół w mieście w tej kadencji samorządu przejdzie termomodernizację: „Celem naszego projektu jest oczywiście poprawa warunków funkcjonowania placówek oświatowych, ich estetyki, ale – co najważniejsze – działania, które wpisują się  w politykę miasta w zakresie ograniczania emisji zanieczyszczeń do atmosfery, czyli walka ze smogiem. To jest naszym priorytetem” – zapewnił.

Realizacja projektu, którego wartość wynosi przeszło 10,7 mln złotych, rozpocznie jeszcze w tym miesiącu, a zakończy w listopadzie przyszłego roku. Dofinansowanie realizowane jest w ramach Poddziałania 3.2.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla MOF Poznania”.

To kolejna umowa zawarta przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego w imieniu Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+, dotycząca inwestycji wzmacniających efektywność energetyczną budynków użyteczności publicznej poprzez ich kompleksową, głęboką modernizację.

Dotychczas w ramach Poddziałania 3.2.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla MOF Poznania” Zarząd Województwa Wielkopolskiego wybrał projekty na łączną kwotę dofinansowania ponad 56 mln złotych.  Warto pamiętać, że maksymalny poziom dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Poddziałania 3.2.3 wynosi 85 proc. wydatków kwalifikowalnych projektu.

Więcej informacji na temat Poddziałania 3.2.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla MOF Poznania” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 można znaleźć na stronie internetowej Programu: http://wrpo.wielkopolskie.plUdostępnij ten post!

PLK wykorzystają śmigłowce do monitorowania inwestycji

Wielkopolski Dzień Strażaka w Koninie

Autorzy artykułu

author

Filip Muszyński

Redaktor naczelny fmuszynski@ttr24.pl

Dodaj komentarz

Komentarze