news-details
Wielkopolska

Przyszłość finansów Unii przez pryzmat Wielkopolski

Europejski Komitet Regionów (KR) przyjął wczoraj w Brukseli opinię na temat przyszłości finansów Unii Europejskiej, której sprawozdawcą jest Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Podczas sesji plenarnej tego unijnego organu zrzeszającego samorządowców M. Woźniak wziął również udział w debacie z Antonio Costą – premierem Portugalii oraz Tomisławem Donczewem – wicepremierem Bułgarii sprawującej obecnie prezydencję w Radzie UE.  Przedstawiciele europejskich władz lokalnych i regionalnych rozpoczęli swoje obrady debatą z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Fransem Timmermansem, który wskazał na wagę aktywnego zaangażowania europejskich samorządów w proces decyzyjny w UE.

01 February 2018, 127th Plenary Session of the European Committee of the Regions Belgium – Brussels – February 2018 © European Union / Fred GuerdinMarek WOŹNIAK, President of Wielkopolska Region

„Jestem zadowolony, że udało nam się dzisiaj przyjąć tak kluczową dla naszej przyszłości opinię, w której wskazujemy na potrzebę zasadniczej reformy przyszłego budżetu UE. Wsparcie wspólnych celów i polityk wymaga zagwarantowania większych środków z różnych źródeł, a polityka spójności powinna być ściśle włączona w realizację strategicznej wizji rozwoju UE po roku 2020 i obejmować wszystkie regiony UE” – powiedział Marszałek Woźniak. Podkreślił tym samym, że zachowanie status quo jest niemożliwe, co wynika chociażby z faktu przyszłorocznego wyjścia Wielkiej Brytanii z UE oraz zwiększonych wydatków na politykę migracyjną i bezpieczeństwo, które wywierają presję na obecną strukturę budżetu. M. Woźniak wyraził również poparcie europejskich regionów dla ambitnego scenariusza dla UE, który zakłada, aby robić wspólnie znacznie więcej, zaznaczając jednocześnie, iż takie podejście wymaga odpowiedniego finansowania. Wskazał, że możliwym rozwiązaniem mogłoby być zniesienie wszelkich rabatów, przyznanych wcześniej niektórym krajom UE, wprowadzenie nowych źródeł zasobów własnych oraz podniesienie składki państw członkowskich.

31 January 2018, 127th Plenary Session of the European Committee of the Regions Belgium – Brussels – January 2018 © European Union / Patrick MascartAntónio Costa, Prime Minister of Portugal

Podczas debaty z Tomisławem Donczewem – wicepremierem Bułgarii, Marszałek Woźniak, który zabrał głos w imieniu grupy Europejskiej Partii Ludowej w KR. Zgodził się z bułgarskim politykiem, że obecnie najważniejsza jest przede wszystkim wizja Europy. „Potrzebna nam jest wielka idea – musimy najpierw ustalić jak sobie wyobrażamy UE po 2020 roku, a dopiero potem przystąpić do rachunków finansowych” – powiedział Marszałek. Zaznaczył również, że ważne jest, aby przyszły budżet był zarówno długoterminową gwarancją realizacji zadań, jak i elastycznym elementem pozwalającym na szybkie reagowanie na naglące wyzwania, którym UE musi stawiać czoła. W tym kontekście podkreślił także wyjątkowo istotną rolę polityki spójności i w związku z tym konieczność zapewnienia jej stabilnego finansowania.

Marszałek Woźniak wziął również udział w debacie z Premierem Portugalii Antonio Costą na temat przyszłości Europy. Premier entuzjastycznie wypowiedział się o konieczności efektywnego wdrażania zasady wielopoziomowego zarządzania angażującej władze na poziomie lokalnym i regionalnym, krajowym oraz unijnym w proces decyzyjny w UE.  Przedstawił również swoją wizję przyszłego budżetu unijnego zaznaczając, że obywatele chcą więcej od UE i aby móc sprostać tym oczekiwaniom Unia musi zwiększyć składki państw do unijnego budżetu oraz znaleźć nowe źródła zasobów własnych. Wizja ta w pełni odpowiada postulatom przedstawianym w opinii Komitetu Regionów przygotowanej przez M. Woźniaka który stwierdził: „Powiedział pan wszystko, co chcielibyśmy usłyszeć. Cieszę się, że możemy uważać pana za naszego sojusznika w tej kwestii”.

Przed rozpoczęciem sesji plenarnej M. Woźniak wziął również udział w posiedzeniu Prezydium Europejskiego Komitetu Regionów oraz spotkaniu grupy Europejskiej Partii Ludowej w KR, której jest wiceprzewodniczącym. Sesja była również okazją do nieformalnego spotkania z Anną Quart – sekretarz stanu ds. europejskich z niemieckiej Brandenburgii – regionu partnerskiego Wielkopolski.Udostępnij ten post!

Lepsze podróże – to przed nami

„Lata 20, lata 30 … wrócą piosenką , sukni szelestem”

Autorzy artykułu

author

Filip Muszyński

Redaktor naczelny fmuszynski@ttr24.pl

Dodaj komentarz

Komentarze