news-details
Wielkopolska

Niespełna milion złotych dla dzieci

W tym roku aż 900 tys. złotych zasili organizację zimowych wakacji w Wielkopolsce (10-25 lutego) dla 771 dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym czy narkotykowym.

Taką decyzję podjął Zarząd Województwa Wielkopolskiego w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert pn. „Organizacja zimowego wypoczynku wakacyjnego w okresie ferii zimowych, połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym, w ramach profilaktyki selektywnej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień”. Dofinansowaniem objętych zostanie 17 zadań, które do konkursu zgłosiły organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Wśród wygranych zajęć, które zapewnią dzieciom i młodzieży udaną rekreację i regenerację poprzez konkursy, zabawy, zajęcia plastyczne, imprezy sportowo-rekreacyjne, kulturalne itp. są i te o charakterze socjoterapeutycznym. Młodzi ludzie będą więc uczestniczyć w zajęciach z elementami treningu asertywności, zdobywać umiejętności rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Pieniądze przeznaczone na konkurs pochodzą z dochodów, otrzymywanych przez samorząd z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych. Zgodnie z ogłoszeniem konkursowym, jego uczestnicy musieli z własnych funduszy wyłożyć minimalnie 10% w stosunku do wnioskowanej kwoty dotacji. Każda oferta mogła obejmować maksymalnie jeden turnus, dzięki temu samorząd mógł dofinansować możliwie dużą liczbę zadań zgłoszonych przez różne podmioty. Nie mniej istotnym warunkiem przyznania dotacji było zapewnienie młodym ludziom uczestnictwa w programie socjoterapeutycznym, opracowanym przez kompetentnych specjalistów, posiadających stosowne kwalifikacje w tym zakresie.

Źródło: Anna Parzyńska – Paschke, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Biuro PrasoweUdostępnij ten post!

Przechwycili marihuanę, amfetaminę i kokainę

Policjant po służbie przechwycił samochód. Auta szukała niemiecka policja

Autorzy artykułu

author

Filip Muszyński

Redaktor naczelny fmuszynski@ttr24.pl

Dodaj komentarz

Komentarze