news-details
Wielkopolska

Marszałek Woźniak w Brukseli

Marszałek Marek Woźniak otworzył 25 stycznia 2018 r. w Brukseli konferencję na temat przyszłości polityki spójności. W wydarzeniu udział wzięła Corina Creţu, unijna Komisarz ds. polityki regionalnej oraz przedstawiciele władz Emilii-Romanii, Nowej Akwitanii i Hesji – regionów, z którym Wielkopolska blisko współpracuje. Podczas wydarzenia zaprezentowano stanowisko wypracowane przez cztery regiony partnerskie w sprawie kształtu tej najważniejszej unijnej polityki inwestycyjnej po 2020 roku.

Wydarzenie poprzedziło spotkanie przedstawicieli władz czterech regionów, którzy zaprezentowali komisarz najważniejsze postulaty dotyczące przyszłości polityki spójności z punktu widzenia swoich samorządów. Było ono również okazją do krótkiej debaty na temat aktualnego stanu negocjacji w sprawie budżetu UE na lata 2021-2027 i jego wpływu na fundusze europejskie oraz poszczególne polityki unijne.

Marszałek Marek Woźniak otworzył 25 stycznia 2018 r. w Brukseli konferencję na temat przyszłości polityki spójności.

Marszałek Marek Woźniak otworzył 25 stycznia 2018 r. w Brukseli konferencję na temat przyszłości polityki spójności.

Witając gości konferencji, Marszałek Woźniak podkreślił znaczenie Domu Regionów – wspólnej brukselskiej siedziby regionów pochodzących z czterech państw członkowskich reprezentujących różne części Europy. Podkreślił, że z tego punktu widzenia prezentowane stanowisko jest wielką wartością, bo pokazuje, że pomimo istniejących różnic, regiony potrafią osiągnąć konsensus w tak ważnej sprawie. „Dzisiejsze wydarzenie ma kluczowe znaczenie dla regionów, ponieważ jednym głosem postulujemy o silną politykę spójności, która swoim wsparciem będzie w dalszym ciągu obejmowała wszystkie regiony Unii Europejskiej” – powiedział M. Woźniak. Zaznaczył również, iż Wielkopolska, którą reprezentuje jest dobrym  przykładem powodzenia tej polityki, gdyż między innymi dzięki środkom z funduszy unijnych wskaźnik PKB na mieszkańca wzrósł od momentu przystąpienia do UE z 55% do 75%. Odwołując się do opinii Europejskiego Komitetu Regionów na temat przyszłości finansów UE, której jest sprawozdawcą, Marszałek Woźniak wyraził poparcie regionów dla najbardziej ambitnego scenariusza dla Unii Europejskiej. Ponieważ jego realizacja wymaga odpowiednich środków, podkreślił, że jest zwolennikiem zniesienia wszelkich rabatów, wprowadzenia nowych zasobów własnych UE oraz zwiększenia składki państw członkowskich. Marszałek podziękował również unijnej komisarz za stały dialog z regionami.

Marszałek Marek Woźniak w Brukseli.

Marszałek Marek Woźniak w Brukseli.

Lucia Puttrich –  heska minister ds. europejskich zwróciła uwagę na kwestię uniwersalności polityki spójności postulując, żeby w odpowiednim stopniu wspierała obszary miejskie i wiejskie, a jak najwięcej decyzji było podejmowanych na poziomie lokalnym i regionalnym, które są najbliższe obywatelom. Wiceprezydent Nowej Akwitanii – Isabelle Boudineau podkreśliła, iż zmniejszenie budżetu unijnego w kolejnej perspektywie finansowej niosłoby za sobą ryzyko ograniczenia funduszy polityki spójności. „Byłoby to ogromnym błędem, ponieważ stoimy w obliczu wielu kryzysów, którym należy stawić czoła” – dodał Prezydent Emilii-Romanii Stefano Bonaccini.

W odpowiedzi na postulaty przedstawicieli regionów Komisarz Creţu podkreśliła, iż głos europejskich samorządów jest dla niej kluczowy w debacie na temat przyszłości polityki spójności i cieszy się z tak silnego poparcia ze strony czterech dużych europejskich regionów. Zaznaczyła, że jest zwolenniczką radykalnego uproszczenia instrumentów polityki spójności oraz zwiększenia jej elastyczności. Komisarz chciałaby, aby fundusze nadal były dostępne dla wszystkich regionów UE i skupiały się na głównych wyzwaniach gospodarczych. Zaznaczyła też, że w Unii Europejskiej pojawiły się w ostatnim czasie nowe wyzwania związane z kryzysem migracyjnym, kwestiami bezpieczeństwa, czy zmianami klimatu, które wywierają presję na budżet UE. Stwierdziła, iż w tym kontekście należy pamiętać, że polityka spójności finansuje już działania w zakresie nowych priorytetów, co powinno stanowić silny argument, aby środki na fundusze UE na lata 2021-2027 nie uległy zmniejszeniu.

Federica Mogherini

Konferencja odbyła się w okresie intensywnych dyskusji w sprawie przyszłości polityki spójności oraz trwających obecnie konsultacji publicznych Komisji Europejskiej na ten temat. W wydarzeniu wzięło udział ponad 150 gości, w tym posłowie do Parlamentu Europejskiego, przedstawiciele Komisji Europejskiej i Europejskiego Komitetu Regionów oraz wielu regionów UE.

Za: Oprac. BIWW, zdjęcia: Przedstawicielstwo Hesji/Eric Berghen oraz Komisja Europejska/Łukasz Kobus; Anna Parzyńska – Paschke, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Biuro PrasoweUdostępnij ten post!

Koncert Gramy dla Piotra - relacja

Przechwycili marihuanę, amfetaminę i kokainę

Autorzy artykułu

author

Filip Muszyński

Redaktor naczelny fmuszynski@ttr24.pl

Dodaj komentarz

Komentarze