news-details
Wielkopolska

Dni Osób z Niepełnosprawnością z ZUS

Porady ekspertów ZUS, punkty informacyjne specjalistów z instytucji, organizacji i fundacji   działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Bogaty program szkoleń, seminariów i spotkań, to szeroka oferta, którą przygotował Zakład Ubezpieczeń Społecznych na Dni Osób z Niepełnosprawnością.

Począwszy od piątku – 17 maja, placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wielkopolsce przygotowały szeroką ofertę skierowaną do osób niepełnosprawnych, ich rodzin i pracodawców. Zapraszamy do skorzystania z licznych seminariów, warsztatów, porad i wystaw.

Szczegółowe informacje na temat organizowanych przez poszczególne placówki ZUS wydarzeń, w związku z Dniami Osób z Niepełnosprawnością, można znaleźć w załączniku i na stronie www.zus.pl.

Program w naszym regionie

Oddział: II Oddział ZUS w Poznaniu Biuro Terenowe w Słupcy

Data i godzina: 17.05.2019 r., godz. 7:00-15:00

Miejsce: Biuro Terenowe w Słupcy, ul. Ratajczaka 2 E, 62-400 Słupca

Harmonogram:

 1. Przedstawienie osiągnięć i dorobku Warsztatów Terapii Zajęciowej poprzez zaprezentowanie prac uczestników na Sali Obsługi Klientów w BT Słupca.

Zaproszone instytucje: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Michalinowie, Warsztaty Terapii Zajęciowej
w Kosewie

 

Oddział: II Oddział ZUS w Poznaniu Biuro Terenowe w Słupcy

Data i godzina: 21.05.2019 r., godz. 17:00-20:00

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Strzałkowie, ul. Powstańców Wielkopolskich 5, 62-420 Strzałkowo

Harmonogram:

 1. Spotkanie informacyjno-doradcze skierowane do młodych rodziców, którzy od niedawna opiekują się dziećmi niepełnosprawnymi, oraz do doświadczonych rodziców, by opowiedzieli o swoich doświadczeniach.
 2. Spotkanie dzieci niepełnosprawnych w sali kinowej, w której będą wyświetlane bajki. Ideą jest czynny udział opiekunów w spotkaniu informacyjno-doradczym.

Zaproszone instytucje: Policja, Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Gminy Strzałkowo

 

Oddział: II Oddział ZUS w Poznaniu Inspektorat w Gnieźnie

Data i godzina: 17.05.2019 r., godz. 10:00-13:00

Miejsce: Inspektorat w Gnieźnie, ul. Sienkiewicza 4

Harmonogram:

 1. Akcja pomiaru poziomu cukru we krwi i/lub ciśnienia.
 2. Spotkanie informacyjne, pomiar masy ciała, porady dietetyczne.
 3. Dyżur ekspercki/poradnictwo pracownika ZUS.

 Zaproszone instytucje: Medyczne Studium Zawodowe, Karolina Warlich – dietetyk

 

Oddział: II Oddział ZUS w Poznaniu Inspektorat w Gnieźnie

Data i godzina: 30.05.2019 r.

Miejsce: Stowarzyszenie MAKI, ul. Zabłocki 12, 62-200 Gniezno

Harmonogram:

 1. Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością – poradnictwo oraz stoisko eksperckie pracownika ZUS oraz zaproszonych instytucji.

Zaproszone instytucje: Stowarzyszenie MAKI

 

Oddział: II Oddział ZUS w Poznaniu Inspektorat w Kole

Data i godzina: 17.05.2019 r., godz. od 10:00

Miejsce: Miejski Dom Kultury w Kole, Słowackiego 5, 62-600 Koło

Harmonogram:

 1. Przedstawienie działań ZUS na rzecz osób niepełnosprawnych- wykład.
 2. Konsultacje z doradcą emerytalnym, doradcą płatnika składek (stolik ekspercki ZUS).
 3. Możliwość założenia bezpłatnego konta na PUE.
 4. Uroczyste wręczenie przez dyrekcję PFRON kluczy do 2 mikrobusów przydzielonych w ramach programu „Wyrównywanie różnic między regionami”.
 5. Zadania realizowane przez PCPR w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych – wykład.
 6. Powiatowy Urząd Pracy w Kole- stolik ekspercki oraz krótkie wystąpienie przedstawiające formy aktywizacji osób niepełnosprawnych.
 7. Prezentacja dot. ośrodka wsparcia dla osób przewlekle chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo oraz Dziennego Domu Senior Plus- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Środowiskowy Dom Samopomocy w Kole
 8. Wystawa własnych prac plastycznych/rękodzieła uczestników Domu.
 9. Warsztaty kulinarne – Seniorzy zaprezentują swoje wypieki (rogaliki, ciasta) przygotowane na warsztatach kulinarnych w Dziennym Domu Senior Plus.
 10. Fundacja „JONI I PRZYJACIELE” we współpracy ze Stowarzyszeniem „PRZEMIANA” – oferty darmowych wózków inwalidzkich.
 11. Krótka część artystyczna- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Św. Mikołaja w Kole.
 12. Część artystyczna i wystawa własnych prac – Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło (PSONI Koło)

Zaproszone instytucje: PFRO, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole, Powiatowy Urząd Pracy w Kole, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole, Środowiskowy Dom Samopomocy w Kole, Fundacja „JONI I PRZYJACIELE” we współpracy ze Stowarzyszeniem „PRZEMIANA”, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Św. Mikołaja w Kole, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło (PSONI Koło).

 

Oddział: II Oddział ZUS w Poznaniu Inspektorat w Koninie

Data i godzina: 17.05.2019 r., godz. 10:00-14:00

Miejsce: Siedziba Fundacji “Podaj Dalej” ul. Południowa 2a w Koninie, Siedziba Warsztatów Terapii Zajęciowej w Posadzie, ul. Żeromskiego 11.

Harmonogram:

 1. Dyżur ekspercki/poradnictwo w Siedzibie Fundacji “Podaj Dalej” – godz. 10:00-12:00
 2. Dyżur ekspercki/poradnictwo w Siedzibie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Posadzie – godz. 12:00-14:00

Zaproszone instytucje: PCPR w Koninie, NFZ Delegatura w Koninie.

 

Oddział: II Oddział ZUS w Poznaniu Inspektorat w Obornikach

Data i godzina: 17.05.2019 r., godz. 10:00-13:00

Miejsce: ul. Armii Poznań 27 w Obornikach

Harmonogram:

 1. Spotkanie przedstawicieli zaproszonych instytucji oraz prezentacja prac artystycznych osób niepełnosprawnych.
 2. Dyżur ekspercki/poradnictwo pracownika ZUS.

Zaproszone instytucje: LUDZKI GEST, Spółdzielnia Socjalna, Stowarzyszenie PRZYJACIEL, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Stowarzyszenie Wiardunki, Pielęgniarka z przychodni VITA S.C., PUP Oborniki.

Oddział: II Oddział ZUS w Poznaniu Inspektorat w Śremie

Data i godzina: 17.05.2019 r., godz. 10:00-12:00

Miejsce: Klub “RELAX” Śrem, ul. Chłapowskiego 1

Harmonogram:

 1. Zaproszeni goście przedstawią swoje oferty dotyczące świadczeń z NFZ na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, nowinek medycznych, rekreacji w Śremskim Ośrodku Sportu, czy wsparcia ze strony Władz Miasta.
 2. Kiermasz prac Warsztatów Terapii Zajęciowej
 3. Dyżur ekspercki/poradnictwo pracownika ZUS.

Zaproszone instytucje: Stowarzyszenie Rodzin Osób Niepełnosprawnych, Śremski Sport Sp. z o.o.,

Biblioteka publiczna w Śrem, Przedstawiciel sklepu ze sprzętem rehabilitacyjnym, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Śremie.

 

Oddział: II Oddział ZUS w Poznaniu Inspektorat w Środzie Wlkp.

Data i godzina: 17.05.2019 r., godz. 9:00-10:00

Miejsce: Warsztat Terapii Zajęciowej ul. Kościuszki w Środzie Wlkp.

Harmonogram:

 1. Dyżur ekspercki/poradnictwo pracownika ZUS.

Zaproszone instytucje:

 

Oddział: II Oddział ZUS w Poznaniu Inspektorat w Środzie Wlkp.

Data i godzina: 17.05.2019 r., godz. 10:00-12:00

Miejsce: Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Szkolna w Środzie Wlkp.

Harmonogram:

 1. Dyżur ekspercki/poradnictwo pracownika ZUS.

Zaproszone instytucje:

 

Oddział: II Oddział ZUS w Poznaniu Inspektorat w Turku.

Data i godzina: 17.05.2019 r., godz. 10:00-12:00

Miejsce: Inspektorat w Turku, ul. Armii Krajowej 18

Harmonogram:

 1. Zapoznanie uczniów z organizacją urzędu, funkcjonowaniem Sali obsługi klientów.
 2. Przedstawienie wprowadzonych udogodnień dla obsługi osób z niepełnosprawnościami.

Zaproszone instytucje: Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku

 

Oddział: II Oddział ZUS w Poznaniu Inspektorat we Wrześni.

Data i godzina: 17.05.2019 r., godz. 10:00-13:00

Miejsce: OPS we Wrześni, ul. Fabryczna 14

Harmonogram:

 1. Spotkanie z Osobami Niepełnosprawnymi oraz z pracownikami OPS we Wrześni.
 2. Dyżur ekspercki/poradnictwo pracownika ZUS.

Zaproszone instytucje: OPS we Wrześni

 

Oddział: II Oddział ZUS w Poznaniu

Data i godzina: 17.05.2019 r. godz. 9:00 -13:30

Miejsce: II Oddział ZUS w Poznaniu, ul. Starołęcka 31

Harmonogram:

 1. Prezentacja stoisk informacyjnych 9:00-11:30:
  1. Eksperci z PUP w Poznaniu – poradnictwo na temat aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
  2. Eksperci z ZUS w Poznaniu– zasady przyznawania rent, orzecznictwo lekarskie, rehabilitacja lecznicza oraz prewencja rentowa.
  3. Ekspert z PFRON – o wsparciu dla osób niepełnosprawnych.
  4. Ekspert z MOPR – o wsparciu dla osób z niepełnosprawnościami oraz będącymi klientami MOPR – realizacja zadań ustawowych oraz wynikających z programu Aktywny Samorząd , a także z Ustawy o pomocy społecznej. Programy i Projekty adresowane dla osób z niepełnosprawnościami.
  5. Eksperci z NFZ – poradnictwo w zakresie wyjazdów na leczenie uzdrowiskowe, dofinansowanie do zaopatrzenia (ortopedyczne, pieluchomajtki itp.), możliwość wydawania kart EKUZ.
 2. Dyskusja moderowana “Pokaż swoje atuty” z udziałem: ZUS, PUP, PFRON, NFZ, MOPR oraz
  z przedstawicielami Stowarzyszeń/organizacji zrzeszających osoby niepełnosprawne –
  11:45-13:30.

Zaproszone instytucje: PUP, PFRON, NFZ, MOPR – instytucje współpracujące w ramach „Sieci wsparcia”.

 

Oddział: II Oddział ZUS w Poznaniu

Data i godzina: 21.05.2019 r. godz. 16:30

Miejsce: Polski Związek Głuchych w Poznaniu, ul. Przemysłowa 45/49

Harmonogram:

 1. Eksperci z ZUS w Poznaniu – Prelekcja o emeryturach, rentach oraz zmianach, które nastąpiły od 2018 r.

Zaproszone instytucje: Polski Związek Głuchych w Poznaniu.Udostępnij ten post!

Ponad 53 mln na poznański stary rynek

Rewolucja w znakach drogowych

Autorzy artykułu

author

Filip Muszyński

Redaktor naczelny fmuszynski@ttr24.pl

Dodaj komentarz

Komentarze