news-details
W samorządzie

Z obrad Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Konińskiego

Bezpieczeństwo letniego wypoczynku dzieci i młodzieży oraz ocena stanu przygotowań do sezonu letniego, to główne tematy obrad Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Konińskiego.

22 czerwca w urzędzie obradowała Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Konińskiego. Posiedzeniu przewodniczył starosta Stanisław Bielik. Uczestniczący w nim przedstawiciele komend miejskich policji i straży pożarnej oraz przedstawiciele inspekcji sanitarnej i kuratorium oświaty przedstawili wyniki kontroli przeprowadzonych w miejscach wypoczynku oraz omówili propozycje działań prewencyjnych mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży przebywających na wakacjach w powiecie konińskim.

Z przedstawionych informacji wynika, że zarówno jakość wody w badanych kąpieliskach, jak i stan obiektów wypoczynkowych nie budzą zastrzeżeń. Do sezonu letniego są też w pełni przygotowane wszystkie służby odpowiedzialne za bezpieczny przebieg wakacji młodzieży i dzieci.

Sprawy bieżące, będące przedmiotem drugiej części posiedzenia, rozpoczął starosta Stanisław Bielik od przekazania informacji dotyczącej aktualnej sytuacji na nieczynnych żwirowiskach Przyjma IV i Depaula

Samorządy gmin: Golina i Krzymów poinformowały nas, że właściciel żwirowisk, w asyście policji, wywiózł z terenu obu wyrobisk zdecydowaną większość pojemników z niebezpiecznymi substancjami do koncesjonowanego zakładu w Rypinie. W Depauli pozostały tylko odpady komunalne, a w Przyjmie – 15 uszkodzonych beczek, które nie nadawały się do transportu – mówił przewodniczący komisji i zapewnił, że sprawa będzie monitorowana przez starostwo aż do jej zakończenia.

Kolejne omówione zagadnienia dotyczyły spraw z zakresu działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii oraz SANEPID-u. Powiatowy Lekarz Weterynarii Ireneusz Szefliński odniósł się do sytuacji dotyczącej występowania chorób zakaźnych wywołanych wirusem wysoce zajadliwej grypy ptaków (HPAI) oraz wirusem afrykańskiego pomoru świń (ASF) i zapewnił, że w powiecie konińskim nie zlokalizowano kolejnych ognisk chorobotwórczych.

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Agnieszka Dybała – Kamińska poinformowała o wzmożonej aktywności kleszczy i ryzyku zachorowania na choroby odkleszczowe. Przybliżyła też metody postępowania w sytuacji ukąszenia przez pasożyta.

– W celu stwierdzenia borelizoy należy wykonać odpowiedni test w laboratorium w okresie 3 tygodni po ukąszeniu. Szybszym sposobem jest przekazanie usuniętego kleszcza do Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie, gdzie zostanie on sprawdzony pod kątem nosicielstwa prądków Borelli. Koszt takiego badania to 45 złotych – wyjaśniła dyrektor konińskiej stacji.Udostępnij ten post!

Powiat wicemistrzem XX Letniej Wielkopolskiej Spartakiady Mieszkańców Wsi

Policja szuka oszustów

Autorzy artykułu

author

Barbara Janicka-Pawlak

Sekretarz redakcji bjanicka@ttr24.pl

Dodaj komentarz

Komentarze