XLV sesja Rady Powiatu Konińskiego

Stanisław Bielik został uhonorowany przez Związek Powiatów Polskich tytułem „Samorządowiec 20-lecia”. Odznaczenie i statuetkę wręczył Staroście Konińskiemu w obecności radnych powiatowych wiceprezes ZPP Krzysztof Nosal.

Związek Powiatów Polskich przyznał Stanisławowi Bielikowi tytuł "Samorządowca 20 - lecia"

Związek Powiatów Polskich przyznał Stanisławowi Bielikowi tytuł “Samorządowca 20 – lecia”

Rada Powiatu Konińskiego wznowiła obrady po krótkiej przerwie wakacyjnej. Radni spotkali się 2 sierpnia w starostwie, by procedować w sprawach finansowych. Zadecydowali też o przystąpieniu samorządu do realizacji projektu ,,Bezpieczny powiat koniński – wsparcie systemu wczesnego ostrzegania”.

XLV posiedzenie organu stanowiącego powiatu rozpoczęło się tradycyjnie o godz. 12.00 w sali konferencyjnej urzędu. Była to ostatnia sesja z udziałem, odchodzących na emeryturę: Wiesławy Matusiak – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie i Haliny Dąbrowskiej – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w konińskim starostwie. Z tej okazji radni pożegnali obie panie kwiatami, a starosta koniński – w imieniu zarządu powiatu – wręczył odznaki tytułu „Zasłużony dla powiatu konińskiego”: Wiesławie Matusiak – za zaangażowanie w inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu aktywizację bezrobotnych mieszkańców powiatu konińskiego, a Halinie Dąbrowskiej – w uznaniu zaangażowania w realizację działań mających na celu ochronę środowiska oraz edukację ekologiczną w powiecie konińskim.

Na sesji pożegnano również odchodzące na emeryturę Wiesławę Matusiak oraz Halinę Dąbrowską

Na sesji pożegnano również odchodzące na emeryturę: Wiesławę Matusiak oraz Halinę Dąbrowską

 Uroczystych momentów podczas tej sesji było jednak więcej. Wiceprezes ZPP, starosta kaliski Krzysztof Nosal odczytał tekst uchwały Zarządu Związku Powiatów Polskich przyznający Stanisławowi Bielikowi tytuł „Samorządowiec 20-lecia” oraz Honorową Statuetkę „za szczególny wkład w rozwój lokalny, a także działalność na płaszczyźnie ogólnopolskiej”. Następnie w obecności radnych, zaproszonych gości i mediów wręczył Staroście Konińskiemu oba wyróżnienia.

Po tym uroczystym akcencie, obrady kontynuowane były zgodnie z ustalonym porządkiem. W części sprawozdawczej posiedzenia, rada przyjęła sprawozdanie Starosty Konińskiego z działalności zarządu powiatu w okresie międzysesyjnym, a realizując kolejne tematy podjęła 12 uchwał.

W ramach wspierania przedsięwzięć prośrodowiskowych organ stanowiący udzielił pomocy finansowej sześciu jednostkom samorządu terytorialnego. Gminy: Golina, Krzymów, Rzgów, Skulsk, Sompolno i Wilczyn otrzymały dotacje na zadania związane z prowadzeniem prac termomodernizacyjnych na budynkach strażnic OSP. Radni postanowili również przekazać 10 tysięcy gminie Wierzbinek na zakup specjalistycznego sprzętu (motopompy szlamowej oraz turbowentylatora oddymiającego) dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Boguszycach. Byli też jednomyślni w sprawie przystąpienia powiatu do realizacji projektu „Bezpieczny powiat koniński – wsparcie systemu wczesnego ostrzegania”, na który starostwo pozyskało ponad 580 tysięcy dofinasowania z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Przedsięwzięcie realizowane będzie w partnerstwie z wszystkimi czternastoma gminami. Pozwoli ono usprawnić system wczesnego ostrzegania mieszkańców powiatu konińskiego o zagrożeniach nagłymi i ekstremalnymi zjawiskami przyrodniczymi. Stanie się tak za sprawą uruchomienia w gminach punktów alarmowych oraz zainstalowania w ich urzędach oraz w starostwie specjalistycznego oprogramowania sterującego. W tym celu zakupione zostaną 24 elektroniczne syreny szczelinowe, 14 terminali komputerowych i 1 terminal powiatowy. Całkowita wartość projektu przekroczy 683 tysiące złotych, a wkład własny (ponad 102 tysiące) pokryty zostanie z budżetu powiatu w części 6 tysięcy 700 zł oraz środków przekazanych przez gminy – w łącznej wysokości 96 tysięcy 200 zł. Przedsięwzięcie ma zostać sfinalizowane do końca 2018 r.

Podczas obrad radni ponownie zajęli się sprawą obniżenia wynagrodzenia przewodniczącego zarządu powiatu konińskiego. I choć na poprzedniej sesji nie wyrazili zgody na zmianę pensji, zgodnie z podjętą dziś uchwałą, starosta będzie otrzymywał miesięcznie wynagrodzenie niższe o ok. 1400 złotych.

Następne rozstrzygnięcia dotyczyły zmian w planach finansowych powiatu. Radni przyjęli autopoprawki zgłoszone przez zarząd, a następnie zadecydowali o dokonaniu korekty w budżecie na rok bieżący. Dotyczyły one reorganizacji posiadanych środków oraz wprowadzenia do planu finansowego funduszy zewnętrznych, m.in pieniędzy przekazanych przez gminy: Grodziec, Stare Miasto i Rzgów na realizację wspólnych zadań drogowych. Samorząd Grodźca udzielił powiatowi pomocy finansowej w kwocie 75 tysięcy na wykonanie drugiego etapu przebudowy odcinka drogi nr 3097P w Biskupicach (25 tysięcy) oraz na budowę chodnika w miejscowości Biała (50 tysięcy). Dodatkowe środki na realizację inwestycji na drogach powiatowych: nr 3235P Stare Miasto – Rumin (73 tysiące zł) oraz nr 3251P w miejscowości Żychlin ( 27 tysięcy) przekazała także gmina Stare Miasto, a ponad 46 tysięcy zł powiat otrzymał z gminy Rzgów na przebudowę odcinka drogi nr 3236P relacji Sławsk – Kowalewek – Barczygłów i skrzyżowania z drogą gminną nr ew. 437. Konsekwencją wcześniejszego głosowania było podjęcie przez radnych uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu na lata 2018 – 2027.Udostępnij ten post!

Obchodzili Święto Policji

Podsumowanie żniw w Powiecie Konińskim

Autorzy artykułu

author

Barbara Janicka-Pawlak

Sekretarz redakcji bjanicka@ttr24.pl

author

Hieronim Stefański

Dodaj komentarz

Komentarze