Sesja pod znakiem dróg i chodników

Druga środa kwietnia była dniem, w którym obradowali radni gminy i miasta Golina.

Oprócz tradycyjnych punktów, takich jak akceptacja porządku obrad czy wysłuchanie sprawozdania z działalności międzysesyjnej burmistrza, sesja została zdominowana przez tematy dotyczące dróg, chodników i ciągów komunikacyjnych. Radni i sołtysi zgłaszali miejsca, które w ich ocenie wymagają pilnych napraw.

Kolejno porządek spotkania przewidywał sprawozdania z działalności za rok miniony komórek podległych urzędowi miejskiemu – w tym między innymi biblioteki publicznej czy domu kultury. Harmonogram obejmował także sprawozdania straży miejskiej czy miejskiego ośrodka pomocy społecznej.Udostępnij ten post!

Małe sklepy poddane kontroli

Podsumowali kolejną kadencję

Autorzy artykułu

author

Filip Muszyński

Redaktor naczelny fmuszynski@ttr24.pl

author

Hieronim Stefański

Dodaj komentarz

Komentarze