Rozbudowa szkoły zakończona

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kawnicach to zadanie realizowane w latach 2019 – 2020 w głównej mierze ze środków własnych budżetu gminy Golina. Całkowita wartość inwestycji wyniosła ponad 4 mln złotych (4 001 224, 63 zł).

Część środków na doposażenie – ponad  100 000 złotych udało się uzyskać z rezerwy subwencji oświatowej. Zakres prac obejmował dobudowę północno – zachodniego skrzydła budynku z pomieszczeniami lekcyjnymi, sanitarnymi i pomocniczymi oraz klatką schodową i dźwigiem osobowym. Dzięki rozbudowie szkoły pojawiły się warunki nauczania, chociażby dlatego, że dzieci będą mogły się uczyć na jedną zmianę, a nie na dwie jak dotychczas. Nowopowstała część szkoły podstawowej to trzykondygnacyjny budynek, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, to także nowocześnie doposażone pracownie z dostępem do internetu światłowodowego. W ramach wyposażenia szkoły zakupiono meble, sprzęt AGD, boksy szatniowe wraz z ławkami, a także utworzono multimedialną pracownię językową dla 24 stanowisk. Budynek będzie połączony z istniejącą częścią szkoły podstawowej. Szkoła zyskała ponad 1300 m2 (1372, 00 m2) nowej powierzchni.
Wykonawcą prac była firma budowlana “Anbud” Andrzej Kuźmy.

Kolejną inwestycją zrealizowaną na terenie szkoły podstawowej w Kawnicach była budowa podziemnego systemu magazynowania wody opadowej wraz z instalacją rozprowadzającą. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane w 70% na mocy podpisanej w dniu 16 października 2020 roku umowy pomiędzy reprezentującym Urząd Marszałkowski – p. Wicemarszałkiem Krzysztofem Grabowskim a Burmistrzem Goliny p. Mirosławem Duczyńskim.

Projekt ma na celu zagospodarowanie wód opadowych z dachu budynku placówki. Wody opadowe odprowadzane będą do nowego zbiornika retencyjnego i zagospodarowane na terenie szkoły do podlewania terenów zielonych. Ponadto wykonana instalacja ułatwi pielęgnację terenu. Z terenów zielonych będą korzystali wszyscy uczniowie i nauczyciele w ramach lekcji na łonie natury. Przedsięwzięcie będzie miało pozytywny wpływ na kształtowanie postaw ekologicznych wśród uczniów Szkoły Podstawowej i Przedszkola. Należy dodać, że występująca roślinność okala boisko Orlik.
W pobliżu znajduje się również siłownia, z której korzystają mieszkańcy sołectwa Kawnice i Węglew oraz budynek Przedszkola Publicznego. Wykonanie systemu retencji będzie miało korzystny wpływ na ochronę zieleni wokół budynku szkolnego, a także spowoduje, że droga do szkoły oraz przedszkola będzie przyjaźniejsza dla korzystających.
Wartość  projektu wyniosła 57 496, 57 złotych, z czego dotacja z Samorządu Województwa Wielkopolskiego to 40 247, 60 zł, a wkład własny gminy Golina wyniósł 17 248, 97.

Gmina ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu doposażyła dwie szkoły podstawowe z terenu gminy Golina w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej. Jedną z tych szkół była także placówka w Kawnicach. Gmina na ten cel pozyskała 23 995, 92 zł, z czego wkład własny wyniósł 10 733, 96 zł. Łączna wartość zadania to 34 729, 88 zł. Pozyskane środki pozwoliły na zakup sprzętu multimedialnego oraz gier planszowych, puzzli, domina czy stacji pogody.Udostępnij ten post!

Turniej Mikołajkowy

OSP Węglew zasiliła szeregi KSRG

Autorzy artykułu

author

Barbara Janicka-Pawlak

Sekretarz redakcji bjanicka@ttr24.pl

author

Hieronim Stefański

Dodaj komentarz

Komentarze