news-details
W samorządzie

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie konińskim wznawiają bezpośrednią obsługę mieszkańców

Powiat Koniński przywraca do pracy stacjonarnej Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Poradnictwa Obywatelskiego. Obsługa bezpośrednia mieszkańców realizowana będzie od 1 marca.

W wyniku obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa, od marca ubiegłego roku nieodpłatne porady prawne i obywatelskie udzielane były zdalnie. Mailowo i telefoniczne prowadzona była także obsługa klienta w punktach działających w powiecie konińskim.

Biorąc pod uwagę sytuację epidemiczną w powiecie oraz stopniowe zmniejszanie obostrzeń związanych z zagrożeniem epidemicznym, Starosta Koniński podjął decyzję o zakończeniu zdalnego udzielania pomocy i powrocie do konwencjonalnego świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego w wyznaczonych na terenie 14 gmin powiatu lokalach. Bezpośrednia obsługa mieszkańców w punktach wznowiona zostanie 1 marca.

 – Porady udzielane będą wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty telefonicznie lub w systemie elektronicznym. Rejestracja na termin konsultacji prawnej lub poradnictwa obywatelskiego prowadzona jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00 pod numerem: 063 240 32 24, poprzez stronę internetową www.np.ms.gov.pl/ lub mailowo na adres: krzysztof.czajkowski@powiat.konin.pl; dorota.szkudlarek@powiat.konin.pl. Ze względu na bezpieczeństwo sanitarne, wizyty klientów w punktach odbywać się będą z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności, co oznacza, że w pomieszczeniu może znajdować się tylko jedna osoba (poza osobą udzielającą porady) przy zachowaniu odległości min. 1,5 m. Osoba, której udzielana jest porada musi mieć założoną maseczkę ochronną i rękawiczki jednorazowe lub zdezynfekować ręce. W poczekalni, przed pokojem porad, przebywać może wyłącznie jeden oczekujący (5, 10 minut przed poradą), chyba że, jest to osoba niepełnosprawna, która wymaga pomocy i wsparcia opiekuna. W przypadku klientów z widocznymi objawami choroby, takimi jak kaszel czy katar, prawnik może odmówić udzielenia porady – informuje Krzysztof Czajkowski, pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, zastępca naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w konińskim starostwie.

Warto przypomnieć, że system nieodpłatnej pomocy prawnej funkcjonuje w naszym kraju od stycznia 2016 r. i obejmuje m.in. informowanie o obowiązkach i uprawnieniach w postępowaniu, wskazanie rozwiązania problemu prawnego, mediację, sporządzanie pism z wyjątkiem pism procesowych. Z bezpłatnych konsultacji może skorzystać każda osoba fizyczna, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów pomocy prawnej. Od maja ubiegłego roku katalog uprawnionych do korzystania z darmowych porad prawnych i obywatelskich rozszerzył się o osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

Od 1 marca 2021 r. nieodpłatna pomoc prawna w powiecie konińskim świadczona będzie zgodnie z zatwierdzonym przez Starostę Konińskiego harmonogramem, który jest załączony w poniższym linku:

Harmonogram pracy punktów obowiązujący od 1.03.2021

 

Foto: pixabay.comUdostępnij ten post!

Stypendia Starosty Konińskiego

Stypendia rozdane

Autorzy artykułu

author

Barbara Janicka-Pawlak

Sekretarz redakcji bjanicka@ttr24.pl

Dodaj komentarz

Komentarze