news-details
W samorządzie

Powiat wsparł OSP

W miniony piątek w starostwie odbyła się XLIV sesja Rady Powiatu Konińskiego. Ostatnie obrady przed wakacyjną przerwą zaowocowały podjęciem ośmiu uchwał oraz przyjęciem sprawozdania i informacji.

Starosta Stanisław Bielik przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego w okresie międzysesyjnym.

Starosta Stanisław Bielik przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego w okresie międzysesyjnym.

Posiedzenie rozpoczęło się minutą ciszy. W ten sposób radni uczcili pamięć zmarłej Marii Gąssowskiej – radnej powiatu konińskiego I i II kadencji samorządu.

Następnie, przewodniczący rady Janusz Stankiewicz wniósł o rozszerzenie porządku obrad o podjęcie uchwały w sprawie obniżenia wynagrodzenia przewodniczącego zarządu powiatu konińskiego w związku z jego dostosowaniem do obecnie obowiązujących regulacji prawnych wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów z 15 maja 2018 r.

 Po przyjęciu i odczytaniu nowego porządku sesji, przewodniczący oddał głos staroście Stanisławowi Bielikowi, który przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego w okresie międzysesyjnym oraz omówił kilka ostatnich wydarzeń z życia powiatu. Najwięcej uwagi poświęcił pracom na drogach powiatowych prowadzonym w ramach ich bieżącego utrzymania. Poinformował również o niekorzystnych rozstrzygnięciach przetargów na realizacje inwestycji drogowych, co w konsekwencji będzie wymagało od powiatu przeznaczenia na ich wykonanie dodatkowych środków.

Część sprawozdawczą obrad zakończyło przyjęcie przez radnych informacji o płatnościach realizowanych w ubiegłym roku przez Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji w Koninie.

Kolejne tematy wymagały rozstrzygnięcia w formie uchwały. Rada zadecydowała w ten sposób o udzieleniu pomocy finansowej czterem jednostkom samorządu terytorialnego na zadania związane z funkcjonowaniem jednostek ochotniczych straży pożarnych. Wsparcie powiatu w formie dotacji celowej wynoszącej 10 000 zł otrzymały gminy: Kazimierz Biskupi, Kramsk, Skulsk i Stare Miasto. Środki te, zgodnie z treścią wniosków złożonych przez samorządy gminne, zostaną przekazane na termomodernizacje strażnic jednostek w: Bochlewie, Kazimierzu Biskupim, Wysokiem, Mielnicy Dużej, Liścu Wielkim, Żdżarach. Kazimierowie oraz w Barczygłowie. Organ stanowiący powiatu przyjął też autopoprawki zgłoszone przez zarząd, a następnie dokonał zmian w budżecie na rok bieżący oraz w wieloletniej prognozie finansowej. Nie zgodził się, natomiast, na obniżenie wynagrodzenia przewodniczącemu zarządu Stanisławowi Bielikowi. Ostatnią z podjętych na sesji uchwał, rada zdecydowała o pozbawieniu Andżeliki Chojnackiej funkcji Przewodniczącej Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Konińskiego. Kierowanie pracami komisji powierzyła jej dotychczasowemu wiceprzewodniczącemu – radnemu Tadeuszowi Jaroszewskiemu. Uzasadnieniem dla dokonania tej zmiany była absencja przewodniczącej na posiedzeniach organu (8 obecności na 25 posiedzeń), która w znacznym stopniu zakłócała pracę komisji.Udostępnij ten post!

„KOMUNALKA RZGÓW” podsumowała drugi rok działalności

Pijanej matce zabrali dwójkę dzieci

Autorzy artykułu

author

Barbara Janicka-Pawlak

Sekretarz redakcji bjanicka@ttr24.pl

Dodaj komentarz

Komentarze