Powiat otrzymał dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych

Wicewojewoda Aneta Niestrawska wspólnie ze starostą Stanisławem Bielikiem podpisali w Starostwie Powiatowym w Koninie umowy drogowe na dofinansowanie dwóch inwestycji. Łącznie na konto powiatu konińskiego trafi blisko 7 mln zł. Dotacja została przyznana w ramach rządowego programu Fundusz Dróg Samorządowych.

Wicewojewoda Aneta Niestrawska przekazała dziś powiatowi konińskiemu 3,7 mln zł na przebudowę drogi pomiędzy miejscowościami Różopole i Piotrkowice oraz 3,2 mln zł na przebudowę drogi powiatowej pomiędzy Koninem a Rudzicą. Umowy zostały podpisane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

– Naszym celem jest, aby środki z Funduszu Dróg Samorządowych sprawiły by większość wielkopolskich gmin i powiatów mogła podnosić bezpieczeństwo i standard życia mieszkańców. Jestem przekonana, że samorządowcy z powiatu konińskiego bardzo dobrze poradzą sobie z przeprowadzeniem inwestycji. Gratuluję i życzę powodzenia w ich realizacji. Niech służą mieszkańcom – mówiła wicewojewoda Aneta Niestrawska.

Fundusz Dróg Samorządowych ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej stanowi przy tym działanie komplementarne do inicjatyw podejmowanych na szczeblu krajowym w odniesieniu do budowy systemu autostrad i dróg ekspresowych, przyczyniając się do stworzenia spójnego i zintegrowanego systemu transportowego.

Zadowolenie z możliwości realizacji kolejnych inwestycji na drogach powiatu z udziałem środków zewnętrznych wyraził także starosta koniński Stanisław Bielik.

– Przy tak skromnym budżecie, jaki ma nasz powiat, pozyskiwanie funduszy ze źródeł pozabudżetowych (krajowych i unijnych) jest podstawową szansą na inwestowanie w rozwój powiatu. Dlatego też, nasz samorząd systematycznie aplikuje o dodatkowe środki składając różne wnioski, głównie o dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych, ale również i z zakresu zadań społecznych. Jak dotychczas udaje nam się to robić z sukcesem – powiedział starosta.

Inwestycje, na dofinansowanie których podpisano dziś w starostwie umowy, polegać będą na przebudowie: prawie trzech kilometrów drogi nr 3212P wiodącej z Konina do Rudzicy oraz niepełna trzy kilometrowego odcinka drogi nr 3210P łączącego miejscowości Różopole i Piotrkowice w gminie Ślesin. Oba zadania kosztować będą powiat ponad 14,6 mln zł. Zakres przewidywanych prac obejmie wymianę nawierzchni i wzmocnienie ich konstrukcji, ale także budowę chodników, zatok autobusowych wraz z peronami dla pasażerów, przebudowanie skrzyżowań z drogami gminnymi oraz wykonanie aktywnego oznakowania na przejściach dla pieszych. Przy drodze z Konina do Rudzicy powstanie także prawie 3-kilometrowa droga pieszo-rowerowa.

Zrealizowanie przez samorząd powiatu zadań inwestycyjnych na tych drogach wpłynie na poprawę bezpieczeństwa oraz mobilności mieszkańców powiatu konińskiego i Konina, a także usprawni ruch turystyczny, zwłaszcza w  kierunku Lichenia.

Już w najbliższy poniedziałek wszczęte zostaną procedury przetargowe służące wyłonieniu wykonawców obu zadań inwestycyjnych. Prace na drogach rozpoczną się więc zaraz po wyborze najkorzystniejszych ofert i zawarciu stosownych umów. Zakończenie inwestycji zaplanowano na czerwiec 2020 r.Udostępnij ten post!

Dwie osoby poszkodowane w wypadku

Sześć osób poszkodowanych w trzech wypadkach

Autorzy artykułu

author

Hieronim Stefański

Operator kamery, montażysta pstefanski@ttr24.pl

Dodaj komentarz

Komentarze