news-details
W samorządzie

Powiat koniński przekazał 100 tysięcy złotych dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie

Powiat koniński przekazał 100 tysięcy złotych dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie. Dotacja przeznaczona zostanie na kolejny etap rozbudowy systemu poczty pneumatycznej w budynku lecznicy przy ul. Szpitalnej.

Podpisanie umów o udzielenie dotacji odbyło się 8 czerwca podczas briefingu prasowego w szpitalu. W spotkaniu z dziennikarzami wzięli udział: starosta koniński Stanisław Bielik, wicestarosta Władysław Kocaj, skarbnik Radzisław Kozłowski, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie – Leszek Sobieski oraz radna powiatu konińskiego Maria Wróbel pełniąca funkcję Naczelnej Pielęgniarki w WSZ w Koninie.

Choć powiat koniński nie jest organem prowadzącym dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie staramy się, na tyle na ile pozwala budżet, wspierać go finansowo. Znając potrzeby lecznicy, co roku przeznaczamy dotacje celowe na zakup sprzętu i aparatury medycznej niezbędnej dla funkcjonowania placówki i zapewnienia bezpieczeństwa jej pacjentów, wśród których przeważają mieszkańcy naszego powiatu i całego regionu. W roku bieżącym mimo, że budżet powiatu będzie na pewno o kilka milionów skromniejszy to samorząd powiatu uznał, że w tak trudnej sytuacji w jakiej znajduje się służba zdrowia, a jednocześnie widzimy, z jakim poświeceniem całe zespoły medyczne walczą z epidemią, często z narażeniem zdrowia a nawet życia, należy tym bardziej chociaż skromnie wesprzeć nasz szpital– mówił po podpisaniu dokumentów starosta Stanisław Bielik.

Dotychczas, dzięki pomocy finansowej samorządu powiatowego udało się zakupić stację techniczną poczty pneumatycznej do transportu próbek z materiałem biologicznymi przyłączyć do systemu laboratorium oraz oddziały: ratunkowy, anestezjologii i intensywnej terapii, udarowy, neurologii i neurochirurgii. Na realizację tej inwestycji Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie otrzymał z budżetu powiatu trzy dotacje na prawie 230 tysięcy złotych. Kolejne 100 tysięcy wsparcia pozwoli objąć systemem następne szpitalne oddziały.

Trzyletnia praktyka funkcjonowania w szpitalu poczty pneumatycznej pokazała jak bardzo jest to trafiona inwestycja, zarówno ze względu na znaczne przyspieszenie i ułatwienie pracy personelu szpitala, jak i zwiększenie bezpieczeństwa przekazywania próbek między laboratorium a oddziałami.

Mając na względzie ochronę zdrowia mieszkańców powiatu konińskiego, w ostatnich latach samorząd przekazał na rzecz WSZ w Koninie także dotacje: na dostosowanie pomieszczeń do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz na zakup urządzenia do krioterapii. Powiat corocznie wspiera też finansowo projekty z zakresu profilaktyki zdrowotnej oraz edukacji zdrowia realizowane  przez organizacje pozarządowe. W ubiegłym roku na zadania z promocji i ochrony zdrowia samorząd przekazał w drodze otwartych konkursów ofert prawie 13 tysięcy złotych, a w trybie pozakonkursowym – 5 tysięcy dla Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego oddział w Koninie. Na tegoroczne wsparcie organizacji w realizacji zadań z dziedziny zdrowia (zgodnie z programem współpracy z NGO) zabezpieczono w budżecie powiatu 20 tysięcy złotych.Udostępnij ten post!

Aplikacja OnTime dostępna dla kumunikacji miejskiej w Koninie

Wypadek w Królikowie

Autorzy artykułu

author

Hieronim Stefański

Operator kamery, montażysta pstefanski@ttr24.pl

Dodaj komentarz

Komentarze