news-details
W samorządzie

Polsko-niemiecka współpraca

Edukacja, funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych i pomoc potrzebującym to tematy, które zdominowały program wizyty przedstawicieli Powiatu Konińskiego w Turyngii.

Na zaproszenie starosty Petry Enders delegacja z naszego powiatu (starosta koniński Stanisław Bielik, Elżbieta Sroczyńska dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Maria Michnik, z-ca dyrektor Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych w Kleczewie, Władysław Koliński, członek Głównego Sądu Honorowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz Ewelina Rapeła z konińskiego starostwa) przebywała z trzydniową wizytą w powiecie Ilm. Miała ona na celu wzmocnienie kontaktów partnerskich, a przede wszystkim omówienie dotychczasowej współpracy pomiędzy szkołami i ochotniczymi strażami pożarnymi oraz wskazanie jej dalszych perspektyw.

Rozmawiali w Turyngii o współpracy szkół i osp

Rozmawiali w Turyngii o współpracy szkół i osp

Podczas wymiany informacji i doświadczeń w zakresie zasad organizacji i funkcjonowania placówek oświatowych oraz jednostek osp, goście z Polski odwiedzili Gimnazjum Lindenberg w Ilmeanu, jednostki OSP w Arnstadt i Gehren oraz centrum zarządzania kryzysowego powiatu Ilm. Niemieccy partnerzy zorganizowali też wizyty w banku żywności w Ilmenau oraz ośrodku dla uchodźców w Gehren, aby pokazać na przykładach realizację zadań na rzecz osób najbardziej potrzebujących.

Miłym akcentem kończącym pobyt naszej delegacji w powiecie Ilm był udział w uroczystym spotkaniu podsumowującym ubiegłoroczną współpracę burmistrza Arnstadt (stolicy Ilm Kreis) z działającymi na terenie miasta organizacjami pozarządowymi.

Kolejnym przejawem partnerskich kontaktów między powiatem konińskim i Ilm będzie przyjazd uczniów z Gimnazjum Lindenberg w Ilmenau na spotkanie młodzieży organizowane w czerwcu tego roku przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie.

Marta J. Bagrowska, Powiatowy rzecznik prasowyUdostępnij ten post!

Wysokie loty Orła z Osieczy

Życzenia wielkanocne - starosta Stanisław Bielik

Autorzy artykułu

author

Filip Muszyński

Redaktor naczelny fmuszynski@ttr24.pl

Dodaj komentarz

Komentarze