Otworzyli nową drogę

W miejscowości Góry w gminie Wilczyn oficjalnie otworzono zmodernizowaną drogę powiatową nr 3185 P.

Przebudowa drogi objęła modernizację jej nawierzchni na odcinku 990,74 m oraz podwyższenie parametrów technicznych, a także wykonanie oznakowania pionowego, pobocza utwardzonego, przebudowę zjazdów i skrzyżowania oraz budowę ponad 1,6 km chodnika. Zgodnie z zakresem prac odmulono i wyprofilowano rowy przydrożne, zmodernizowano istniejące odwodnienie oraz wybudowano kanalizację deszczową.
Wykonawcą zadania był, wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego, Zakład Robót Inżynieryjnych, inż. Stanisław Dropiński w Koninie, a nadzór inwestorski sprawował Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie.
Przedsięwzięcie kosztowało ponad 1,5 mln zł i zostało sfinansowane wspólnie przez powiat koniński (902 549,41 zł) i gminę Wilczyn (650 000,00 zł). Jego realizacja przyczyniła się do poprawy jakości nawierzchni i przepustowości drogi, a tym samym – zwiększyła bezpieczeństwo i komfort jazdy jej użytkowników.Udostępnij ten post!

Gmina dla dzieci

Zabawa choinkowa w Wiśniewie

Autorzy artykułu

author

Filip Muszyński

Redaktor naczelny fmuszynski@ttr24.pl

Dodaj komentarz

Komentarze