news-details
W samorządzie

OSP Węglew przyłączone do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego

W dniu 7 sierpnia 2020 roku w budynku Urzędu Miasta i Gminy Golina doszło do podpisania trójstronnego porozumienia w sprawie włączenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Węglewie do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.


Dokument będący kolejnym krokiem na drodze do poszerzenia KSRG na terenie powiatu konińskiego, określający obowiązki, kryteria i uprawnienia podmiotów systemu podpisały 3 strony umowy, tj. Burmistrz Miasta i Gminy Golina pan Mirosław Durczyński, Prezes OSP dh. Zdzisław Galant oraz pełniący obowiązki Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koninie bryg. mgr inż. Maciej Pilarski.
Przedmiotowa jednostka widnieje w zatwierdzonym przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej planie sieci jednostek przewidzianych do włączenia do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego w latach 2017 – 2020. Po ewentualnym włączeniu podmiotu do KSRG, OSP w Węglewie będzie trzecią jednostką na terenie Gminy Golina operującą w ramach systemu. Z punktu widzenia zabezpieczenia operacyjnego tej części powiatu konińskiego, będzie to spełnieniem stawianych założeń do realizacji w tej kwestii.
Ostateczną decyzję, dotyczącą włączenia OSP Węglew w szeregi KSRG podejmie Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.Udostępnij ten post!

Nowa hydrofornia w Kleczewie

Zmiany w Centrum Kultury

Autorzy artykułu

author

Barbara Janicka-Pawlak

Sekretarz redakcji bjanicka@ttr24.pl

Dodaj komentarz

Komentarze