Kuminkiewicz za Grzelaka

Niecodzienny przebieg miała kwietniowa sesja rady gminy Kazimierz Biskupi. Ostatecznie Mirosław Grzelak został odwołany z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Kazimierz Biskupi. Radni powołali na jego miejsce dotychczasową wiceprzewodniczącą Ewę Kuminkiewicz. Mamy dla Was skrót zawiłych obrad.

Wniosek grupy radnych o odwołanie przewodniczącego Mirosława Grzelaka odczytała radna Wioletta Spławska. Początkowo Mirosław Grzelak nie chciał ująć wniosku w porządku obrad, co spotkało się ze sprzeciwem zarówno rajców jak i radcy prawnego. Kolejno przewodniczący naprzemiennie próbował odraczać sesję, przekładać ją na godzinę późniejszą czy zupełnie inny dzień. Niemniej jednak postawa radnych i cytowany przez radcę prawnego statut gminy Kazimierz Biskupi na to nie pozwolił.

Po krótkiej przerwie wznowiono obrady w czasie których Mirosław Grzelak po kolejnej próbie przegłosowania porządku sesji z wyłączeniem wniosku złożonego przez radną Spławską oznajmił, że zamyka obrady i zostaną one wznowione o godzinie 15.00. Po dłuższej dyskusji Mirosław Grzelaka opuścił salę, uznawszy obrady za zakończone. Innego zdania byli radni – w tym Magdalena Leśniczak-Grochulska, która oznajmiła, że sesja zgodnie z prawem nie została zakończona i trwa nadal. Ostatecznie obrady prowadził dalej Władysław Gwizd.

W wyniku przeprowadzonego głosowania w pierwszej kolejności odwołano Mirosława Grzelaka z funkcji przewodniczącego i kolejno jako jedyna kandydatka została na to stanowisko powołana dotychczasowa wiceprzewodnicząca Ewa Kuminkiewicz.

Radni, którzy podpisali się pod dokumentem o odwołaniu Grzelaka odmówili oficjalnego podania powodu swoich działań – zaznaczyli jedynie, że jest ich kilka a konflikt wewnątrz rady cyklicznie narastał. Radny Mirosław Grzelak nie było obecny w czasie głosowania nad odwołaniem jego osoby z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Kazimierz Biskupi.Udostępnij ten post!

Rajcy wybrali nowego przewodniczącego

Stefan Kropidłowski Sołtysem Roku

Autorzy artykułu

author

Filip Muszyński

Redaktor naczelny fmuszynski@ttr24.pl

author

Hieronim Stefański

Dodaj komentarz

Komentarze