Odwołali przewodniczącą rady

Czwartek, 8 lutego przyniósł ze sobą obrady w ramach Sesji Rady Miejskiej w Golinie. Do harmonogramu sesji został na wniosek radnych dodany punkt o odwołanie przewodniczącej rady Urszuli Furmaniak. Radni odwołali przewodniczącą Rady Miejskiej w Golinie.

Podjęto uchwały w sprawie nadania statutów dla osiedli i sołectw czy zmianach w budżecie. Procedowano również odwołania się radnych od decyzji przewodniczącej komisji rewizyjnej o wyłączeniu z jej prac.

Sesja niewątpliwie upłynęła pod znakiem wniosku o odwołanie przewodniczącej rady miejskiej w Golinie Urszuli Furmaniak.

Jak argumentują radni, podpisani pod stosownym pismem, ich zdaniem przewodnicząca Furmaniak nie spełnia oczekiwań, które stawia się przed osobą piastującą tą funkcję.

Wniosek został złożony przez grupę radnych.

Wniosek został złożony przez grupę radnych.

Treść uzasadnienia pisma:

„Naszym zdaniem Przewodnicząca Rady Miejskiej nie spełnia oczekiwań, które stawiane są przed osobą piastującą tę funkcję. O postawieniu naszego wniosku zadecydował brak obiektywizmu i pośpiech w omawianiu istotnych dla Gminy projektów uchwał. Ostatnie wydarzenia wykazały również brak zdecydowanego stanowiska w obronie dobrego imienia Rady Miejskiej i Radnych. Pani Przewodnicząca utraciła nasze zaufanie.

W związku z powyższym, dla dobra Gminy i jej Mieszkańców, w trosce o właściwe funkcjonowanie Rady Miejskiej wnosimy o odwołanie Pani Urszuli Furmaniak z tej zaszczytnej i odpowiedzialnej funkcji.”

Głosowanie miało miejsce pod koniec obrad.

W jego efekcie Urszula Furmaniak została odwołana z funkcji przewodniczącej rady miejskiej w Golinie (stosunek głosów 8 do 6)Udostępnij ten post!

Wypadek na DK nr 92 w Kraśnicy  

Turniej piłki halowej mężczyzn

Autorzy artykułu

author

Filip Muszyński

Redaktor naczelny fmuszynski@ttr24.pl

Dodaj komentarz

Komentarze