Nowa świetlica, wspólna praca

Miejscowość Rożek w gminie Krzymów zyskała świetlicę wiejską w nowej odsłonie, która właśnie zakończyła prace adaptacyjno-budowlane. To efekt wspólnej pracy samorządowców, mieszkańców przy współudziale środków i działań w ramach środków europejskich, LEADER +, Stowarzyszenia Wielkopolska Wschodnia czy PROW na lata 2014-2020.

W rozmowie z nami wójt Tadeusz Jankowski opowiedział o historii tego miejsca, jak również nadmienił ogrom zaangażowania z jednej strony społeczności lokalnej w tym sołtys Agnieszki Augustyniak, tutejszych mieszkańców i z drugiej Rady Gminy Krzymów czy instytucji, odpowiedzialnych za przyznanie dofinansowania. Dodatkowo wójt Jankowski zaznaczył, że środki przysługujące wsi z funduszu sołeckiego cyklicznie trafiają w to miejsce.

Wartość prac ulokowała się na poziomie ponad 170 000 złotych. Wykonawcą została firma „JAROX” Stolarek Marlena.

Generalny remont budynku zawierał w sobie między innymi roboty rozbiórkowe, uzupełniające, dobudowę na którą składają się: roboty ziemne, ławy fundamentowe, ściany fundamentowe, podkłady pod posadzki, ściany nadziemia, komin, wierzba dachowa, pokrycie dachu, ścianki działowe, stolarka okienna, tynki wewnętrzne i okładziny ścienne, posadzki, stolarka drzwiowa, sufit podwieszany, malowanie, stolarka okienna, posadzki, sufit podwieszany, malowanie, wykonanie elewacji, instalacja kanalizacyjna, wodociągowa, c.o, elektryczna.

Świetlica jest w pełni funkcjonalna i nadaje się do użytkowania przez cały rok.

Świetlica jest w pełni funkcjonalna i nadaje się do użytkowania przez cały rok.

Powstanie odnowionej świetlicy przyczyni się do stworzenia Koła Gospodyń Wiejskich, które będzie miało miejsce, w którym będzie mogło organizować różnego rodzaju spotkania, zebrania, szkolenie itp. W świetlicy organizowane będą różnego rodzaju zajęcia dla dzieci szczególnie w okresach wolnych od zajęć szkolnych (ferie i wakacje) mające na celu wzrost oraz pobudzenie ich działalności w sferach dotyczących szeroko rozumianej kultury. Planowane jest nawiązanie współpracy w Gminnym Ośrodkiem Kultury zlokalizowanym w Brzeźnie, dzięki której w świetlicy będą wyświetlane różnego rodzaju filmy i prezentacje, prowadzone będą zajęcia rozwojowe i rekreacyjne m. in. nauka gry w szachy, gry na instrumentach dętych, zajęcia plastyczne i wiele innych. Koło Gospodyń Wiejskich będzie organizowało szkolenia i spotkania dla mieszkańców, których celem będzie podtrzymanie lokalnego dziedzictwa kulturalnego. Klub seniora i lokalne biblioteki zaangażowane zostaną do utworzenia kącika czytelniczego dla mieszkańców oraz będą organizować czytanie, w którym będą uczestniczyć mieszkańcy. Koło łowieckie będzie prowadziło pogadanki dla dzieci i mieszkańców dotyczące prawidłowego zachowania się w lesie i na terenach przyległych, dokarmiana zwierząt, prawidłowego postępowania w przypadku napotkania dzikiego zwierzęcia. W okresie zimowym dzieci będą mogły prowadzić zbiórki żywności dla dzikich zwierząt, która zostanie przekazana Kołu łowieckiemu. Druhowie Ochotniczej Straży pożarnej oraz Straż Gminna będą mogli prowadzić kursy udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach i poinstruują zainteresowanych o numerach alarmowych z których należ korzystać w nagłych wypadkach.

Teren przyległy do świetlicy służy mieszkańcom wsi i gościom

Teren przyległy do świetlicy służy mieszkańcom wsi i gościom

Obok świetlicy zlokalizowany jest plac zabaw oraz boisko i miejsce umożliwiające zorganizowanie rodzinnych pikników.Udostępnij ten post!

Rozmowa Dnia - Krzysztof Kędziora

IV Gala Gminy Krzymów

Autorzy artykułu

author

Filip Muszyński

Redaktor naczelny fmuszynski@ttr24.pl

Dodaj komentarz

Komentarze