Majowa sesja

Za nami sesja Rady Gminy Wilczyn.

Po otwarciu sesji wysłuchano sprawozdania z działalności międzysesyjnej wójta Grzegorza Skowrońskiego.

Harmonogram obrad stawiał przede wszystkim na liczne sprawozdania, w tym z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej czy podmiotów podległych urzędowi gminy. Uczestnicy sesji wysłuchali zatem sprawozdań ośrodków sportu, kultury, biblioteki czy współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Podjęto stosowne uchwały w tym w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolu oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wilczyn.Udostępnij ten post!

Obchodzili Gminny Dzień Strażaka

Szkoła Podstawowa ze sztandarem

Autorzy artykułu

author

Filip Muszyński

Redaktor naczelny fmuszynski@ttr24.pl

author

Hieronim Stefański

Dodaj komentarz

Komentarze