Jednogłośne absolutorium

W sali obrad Urzędu Gminy Wilczyn odbyła się wczoraj sesja absolutoryjna. Wójt Grzegorz Skowroński uzyskał aprobatę wszystkich radnych. Tym samym absolutorium był jednogłośne.

Wczoraj w gminie Wilczyn odbyła się sesja absolutoryjna. Wójt Grzegorz Skowroński jednogłośnie uzyskał absolutorium.

Wczoraj w gminie Wilczyn odbyła się sesja absolutoryjna. Wójt Grzegorz Skowroński jednogłośnie uzyskał absolutorium.

Wójt Grzegorz Skowroński przedstawił zebranym w sali obrad sprawozdanie z wykonania budżetu za rok ubiegły co do którego rajcy nie mieli żadnych wątpliwości. Następnie swoją opinię przedstawiła Komisja Rewizyjna Rady Gminy Wilczyn, odczytano również sprawozdanie Regionalnej Izby Obrachunkowej. W jawnym głosowaniu rajcy jednogłośnie dali absolutorium Skowrońskiemu.Udostępnij ten post!

Międzynarodowy plener malarski

Pożegnanie przedszkolaków

Autorzy artykułu

author

Barbara Janicka-Pawlak

Sekretarz redakcji bjanicka@ttr24.pl

Dodaj komentarz

Komentarze