Inwestycje, dotacje i prace porządkowe

Nasza kamera towarzyszyła dzisiejszej Sesji Rady Gminy w Krzymowie. Tematem przewodnim były gminne inwestycje, pomoc dla powiatu konińskiego; radni z kolei przekazywali interpelacje, dotyczące przede wszystkim prac porządkowych w gminie.

Przekazano podziękowania osobom zaangażowanym w gminną inaugurację obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Wójt Tadeusz Jankowski zapoznał zebranych o stanie nie tylko gminnych inwestycji, ale także procesie dotyczącym absorpcji środków zewnętrznych. Radni pojęli decyzję o przekazaniu 170 000 złotych jako pomoc dla powiatu konińskiego na realizację inwestycji komunikacyjnej. Materiał o inwestycji niebawem na naszych internetowych łamach.Udostępnij ten post!

Bossanova do poduszki

Przebudowa drogi Brzeźno-Krzymów

Autorzy artykułu

author

Filip Muszyński

Redaktor naczelny fmuszynski@ttr24.pl

author

Hieronim Stefański

Dodaj komentarz

Komentarze