Dzienny Dom Seniora +

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW

DO DZIENNEGO DOMU SENIOR + w GOLINIE

Plac Kazimierza Wielkiego 8, 62-590 Golina

 

Dzienny Dom Senior+ w Golinie serdecznie zaprasza  mieszkańców gminy Golina w wieku 60+ do udziału w zajęciach  i usługach oferowanych przez placówkę.

Zajęcia i usługi w Dziennym Domu Senior+ w Golinie, realizowane będą w oparciu o środki własne Gminy Golina oraz środki Wojewody Wielkopolskiego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025.

Oferta zajęć

Placówka będzie funkcjonować przez cały rok kalendarzowy zapewniając 8-godzinną ofertę usług przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy) .

W ramach działalności realizowany będzie wszechstronny zakres usług, dostosowany do potrzeb

i możliwości seniorów, w tym:

  • socjalne, m.in. zapewnienie gorącego posiłku,
  • edukacyjne,
  • kulturalno-oświatowe,
  • aktywności ruchowej,
  • sportowo-rekreacyjne,
  • terapii zajęciowej,

Kto może zostać uczestnikiem zajęć?

Uczestnikami zajęć w Dziennym Domu Senior+ w Golinie mogą być osoby spełniające łącznie następujące warunki:

–        są mieszkańcami Gminy Golina,

–        ukończyły 60 rok życia,

–        są osobami nieaktywnymi zawodowo,

–        są samodzielne bądź wymagają niewielkiej pomocy w czynnościach dnia codziennego.

Zasady rekrutacji

Dokumenty niezbędne do wnioskowania o uczestnictwo w zajęciach Dziennego Domu Senior+ dostępne są do pobrania:

  • Wniosek o przyjęcie do Dziennego Domu Senior+
  • Kwestionariusz zgłoszeniowy
  • Informacja o stanie zdrowia
  • Zgoda na wykorzystanie wizerunku

Dokumenty w wersji papierowej można pobrać w Urzędzie Miejskim w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina (Biuro Obsługi Interesanta) oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Golinie, Plac Kazimierza Wlk. 10,
62-590 Golina.

Wnioski o przyjęcie do Dziennego Domu Senior+ można składać od 10 marca 2021 r. do 7 kwietnia 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina (Biuro Obsługi Interesanta).

W oparciu o informacje zawarte we wnioskach pracownicy socjalni dokonają wstępnej kwalifikacji uczestników. O wyborze uczestników decydować będzie sytuacja:

1)      rodzinna (pierwszeństwo dla osób zamieszkujących samotnie, pozbawionych pomocy ze strony osób trzecich i niewielkich trudności w samodzielnym prowadzeniu gospodarstwa domowego);

2)      mieszkaniowa (pierwszeństwo dla osób mieszkających w trudnych warunkach lokalowych m.in. brak możliwości sporządzania samodzielnie ciepłego posiłku);

3)      materialna (pierwszeństwo dla osób o dochodzie do 150 % kryterium dochodowego).

Następnie zostanie przeprowadzony rodzinny wywiad środowiskowy z kandydatami i wydane decyzje o skierowaniu do Dziennego Domu Senior+ oraz decyzje ustalające odpłatność za usługi świadczone w Domu.

Po zakończeniu pierwszej rekrutacji zostaną sporządzone: lista podstawowa uczestników oraz lista rezerwowa. Lista rezerwowa uczestników będzie weryfikowana i uzupełniana przez cały rok o kolejne zgłoszenia.

Osoby uczestniczące w naborze zostaną poinformowane o zakwalifikowaniu na listę podstawową oraz listę rezerwową.

Informacje i kontakt:

Bliższe informacje na temat Dziennego Domu Senior+ w Golinie i rozpoczętej rekrutacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina pod numerem
tel. 63 2418 095 wew. 273.Udostępnij ten post!

OSP Węglew zasiliła szeregi KSRG

Zapraszamy na Piknik Rodzinny

Autorzy artykułu

author

Barbara Janicka-Pawlak

Sekretarz redakcji bjanicka@ttr24.pl

author

Hieronim Stefański

Dodaj komentarz

Komentarze