news-details
W samorządzie

Bielik ponownie starostą konińskim

Stanisław Bielik – Starostą Konińskim w VI kadencji samorządu powiatu. Wybrano władze powiatu konińskiego na lata 2018 – 2023. Funkcję starosty powierzono Stanisławowi Bielikowi, a przewodniczącego rady – Januszowi Stankiewiczowi.

Rada Powiatu Konińskiego ukonstytuowała się 22 listopada. Podczas sesji inaugurującej VI kadencję samorządu powiatu nowo wybrani radni złożyli ślubowanie oraz w tajnych głosowaniach wybrali przewodniczącego rady, wiceprzewodniczących, starostę i wicestarostę powiatu oraz trzech nieetatowych członków zarządu.

Zgodnie z ceremoniałem, uroczystą sesję rozpoczęło wspólne odśpiewanie hymnu państwowego, a obrady otworzył radny najstarszy wiekiem. Rola ta przypadła radnej Marii Wróbel. Następnie radni powiatu, wybrani podczas wyborów samorządowych 21 października, otrzymali zaświadczenia o wyborze i kolejno złożyli ślubowanie.

Po przedstawieniu zasad tajnego głosowania i powołaniu komisji skrutacyjnej, pod przewodnictwem Macieja Kwirynga (TS), radni dokonali wyboru nowych władz.

Przewodniczącym Rady Powiatu Konińskiego ponownie został Janusz Stankiewicz (Nasz Powiat), który pokonał w głosowaniu tajnym swoją kontrkandydatkę Annę Wożniak (PiS) – stosunkiem głosów 17 do 8. W organizowaniu pracy organu stanowiącego wspierać go będą dwaj wiceprzewodniczący: Wiesław Bednarek z PSL, który uzyskał poparcie 19 radnych (przy 6 głosach przeciwko) oraz Andrzej Perkowski z Naszego Powiatu, za wyborem którego zagłosowało 20 radnych (a 5 było przeciw).

Punktem kulminacyjnym sesji był wybór starosty. Po raz czwarty w historii powiatu konińskiego funkcję tę powierzono Stanisławowi Bielikowi (PSL), który kierował już zarządem powiatu w latach 2006 – 2011 oraz 2014 – 2018, a wcześniej przez osiem lat piastował stanowisko wicestarosty konińskiego. O wyborze na starostę w obecnej kadencji zadecydowało w tajnym głosowaniu poparcie 14 radnych, 8 opowiedziało się przeciwko, a 3 osoby wstrzymały się od głosu.

Zgodnie z rekomendacją nowego starosty, rada powiatu powierzyła stanowisko wicestarosty Władysławowi Kocajowi z PSL oraz uzupełniła skład zarządu powiatu wybierając na jego nieetatowych członków: Ryszarda Nawrockiego (NP), Zenona Paszka (PSL) oraz Elżbietę Raźną (KO).

Najbliższe pięć lat w powiecie konińskim rządzić będzie 18-osobowa koalicja zawiązana w radzie powiatu przez 7 radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego, 5 radnych reprezentujących Nasz Powiat, 4 radnych z Towarzystwa Samorządowego oraz 2 – z Koalicji Obywatelskiej Platforma. Nowoczesna.Udostępnij ten post!

Płonie sala weselna

XVIII finał Powiatowego Konkursu Ochrony Środowiska

Autorzy artykułu

author

Filip Muszyński

Redaktor naczelny fmuszynski@ttr24.pl

Dodaj komentarz

Komentarze