news-details
W samorządzie

Bezpieczeństwo wspólna sprawa! – Nowy projekt OSP Roztoka

OSP Roztoka w okresie od 01.06.2021 r. do 31.12.2021 r. realizuje projekt pt. „Bezpieczeństwo wspólna sprawa!”, który współfinansowany jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030.

Projekt przeznaczony jest łącznie dla 120 osób z gminy Kleczew oraz Wilczyn. Dofinansowanie uzyskano na:

  1. Działania dla Druhów Strażaków – 20 strażaków zostanie przeszkolonych
    z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP), oraz Kierowania Ruchem Drogowym (KRD).
  2. Działania dla mieszkańców – 40 mieszkańców gminy Kleczew i Wilczyn zdobędzie umiejętności udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej, obsługi gaśnic oraz ewakuacji z zadymionych pomieszczeń.
  3. Działania dla uczniów szkół podstawowych – 60 uczniów poszerzy wiedzę
    w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia z zakresu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej.

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy obejmuje swoim zakresem najważniejsze elementy pierwszej pomocy, które mogą być przydatne w codziennych sytuacjach. 2/3 godzin kursu poświęconych jest na realizację ćwiczeń praktycznych oraz pozorowanych akcji ratunkowych. Celem takiego szkolenia jest przygotowanie ratowników jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji, w tym w szczególności udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej.  Do prowadzenia zajęć konieczny jest także zakup materiałów opatrunkowych i dezynfekcyjnych. Natomiast do zajęć praktycznych zostanie wykorzystany defibrylator szkoleniowy AED, zestaw ratownictwa medycznego r-1, fantomy zakupione w ramach wcześniejszego projektu oraz zestaw do pozoracji ran. Niektóre z w/w elementów zostaną również wykorzystane do  prezentacji i dalszych szkoleń prowadzonych wśród mieszkańców Gminy Kleczew i Wilczyn.

Zakupione zestawy ratownictwa medycznego będą wykorzystywane w trakcie akcji iventowych podczas, których OSP Roztoka zamierza prowadzić dalszą działalność edukacyjno – szkoleniową z zakresu bezpieczeństwa a także akcji ratowniczych. Zakupiona wytwornica dymu i defibrylator szkoleniowy AED będą
w przyszłości wykorzystywane przez druhów do przeprowadzania ćwiczeń ewakuacyjnych z zadymionych pomieszczeń oraz szerzenia i popularyzowania wiedzy z zakresu pierwszej pomocy wśród mieszkańców ościennych gmin.

Końcowym działaniem w projekcie będzie przeszkolenie uczniów ze szkół podstawowych. Nauka dla najmłodszej grupy uczestników będzie prowadzona w sposób praktyczny, żeby zachęcić młodych do brania czynnego udziału. Zajęcia będą mieć na celu przekazanie dzieciom wiedzy z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej oraz ukazania wagi działań ratujących życie innym. Na pewno dużą atrakcją będzie zobaczenie symulacji akcji strażackich, nauka obsługi gaśnic czy też przejazd wozem strażackim. Zostanie przeprowadzony konkurs, w którym uczniowie będą mieli za zadanie wykonać pracę plastyczną, w której pokażą jak interpretują wiedzę zdobytą na zajęciach. Na koniec zostanie zorganizowane spotkanie podsumowujące: ogłoszenie wyników konkursu, rozdanie nagród oraz drobnych upominków w postaci koszulek i odblasków poprawiających widoczność dzieci na drogach, a także poczęstunek w formie grilla.

Mieszkańcy Gmin oraz uczniowie przejdą także szkolenie teoretyczne, instruktaż i pokaz posługiwania się różnego rodzaju gaśnicami: pianowymi, proszkowymi i śniegowymi. Ponadto dla wszystkich uczestników projektu zorganizowane zostały warsztaty i zajęcia z psychologiem.

Mam nadzieję, że działania projektowe przyczynią się do wzrostu świadomości, wiedzy a także umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i pierwszej pomocy przedmedycznej wśród mieszkańców a wszystkim osobom, które uzyskają certyfikat ratownika życzę aby w przyszłości nie musiały uczestniczyć w akcjach ratunkowych,
a jeśli nadejdzie taka potrzeba, niech czynią to z sercem i głową –
 mówi realizator projektu Bogdan Siwiński.

Zaznaczyć należy, że środki na projekt zostały pozyskane z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030.Udostępnij ten post!

Wiatrak Szczepan gubi śmigła

Mobilny punkt spisowy w Budzisławiu Kościelnym

Autorzy artykułu

author

Barbara Janicka-Pawlak

Sekretarz redakcji bjanicka@ttr24.pl

Dodaj komentarz

Komentarze