news-details
W samorządzie

Jednostki OSP dostaną sprzęt

Sprzęt za ponad 32 tysiące złotych, do ratownictwa drogowego, do oświetlenia i wyznaczania działań ratowniczych otrzymają jednostki OSP z terenu gminy i miasta Kleczew. W siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu z-ca burmistrza Stanisław Maciejewski i skarbnik Beata Kozikowska podpisali umowy o dotację z Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup sprzętu. Wkład własny gminy wynosi 1%.

Niezbędny do działań sprzęt trafi do sześciu jednostek OSP: Budzisław Kościelny, Jabłonka, Kleczew, Roztoka, Sławoszewek i Złotków. Będą to m.in. podpory do stabilizacji pojazdów po kolizji drogowej, sprzęt oświetleniowy i zapory drogowe, zestaw poduszek pneumatycznych czy agregat prądotwórczy. Wszystkie jednostki z terenu gminy otrzymają specjalistyczne taśmy z napisem Straż, służące do oznakowania terenu przy działaniach ratowniczo-gaśniczych.
Doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie podniesie ich możliwości w działaniach ratownczo-gaśniczych.Udostępnij ten post!

Morderstwo z przymrużeniem oka

Wymiana polsko – niemiecka Ilmenau

Autorzy artykułu

author

Barbara Janicka-Pawlak

Sekretarz redakcji bjanicka@ttr24.pl

Dodaj komentarz

Komentarze