20 lat minęło

To była uroczystość pełna nostalgii i wspomnień – Powiat Koniński celebrował dwadzieścia lat swojego istnienia w czasie uroczystej gali.

Odśpiewaniem hymnu państwowego i powitaniem gości rozpoczęła się wspaniała gala w minioną sobotę, 13 października w Domu Kultury OSKARD w Koninie. Gospodarze miejsca – starosta koniński Stanisław Bielik i przewodniczący Rady Powiatu Konińskiego Janusz Stankiewicz dziękowali za ogrom pracy włożony w rozwój Ziemi Konińskiej. Wyrazem uznania były okolicznościowe grawertony, które otrzymali samorządowcy i osoby zaangażowane w pracę na rzecz Powiatu Konińskiego.

Pamiątkowe statuetki odebrali ci samorządowcy, którzy w ciągu pięciu kadencji swoje mandaty czy funkcje wypełniali przez co najmniej trzy kadencje. Statuetki 20-lecia otrzymali radni powiatu: Wiesław Bednarek, Halina Lenartowicz, Andrzej Nowak, Zenon Paszek (5 kadencji), Janusz Stankiewicz, Andrzej Perkowski i Antoni Kulczak (4 kadencje), Stefan Dziamara, Maria Jankowska, Andrzej Kłosowski, Piotr Matyba, Elżbieta Raźna, Gabriel Rybicki, Barbara Szeflińska i Maria Wróbel (3 kadencje).

Statuetki trafiły także do następujących burmistrzów i wójtów: Jana Bartczaka, Tadeusza Jankowskiego, Piotra Juszczaka, Józefa Karmowskiego, Antoniego Klonowskiego, Marianny Matuszewskiej, Ryszarda Nawrockiego, Tadeusza Piotra Nowickiego, Janusza Puszkarka, Pawła Szczepankiewicza i Marka Wesołowskiego.

20 lat funkcjonowania Powiatu Konińskiego to także współpraca z wieloma organizacjami pozarządowymi i właśnie, dlatego wyróżnienia na gali otrzymały: Wielkopolska Izba Rolnicza, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – oddział w Koninie, Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie, Fundacja Mielnica, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość” z Głębockiego, Polski Czerwony Krzyż – oddział rejonowy w Koninie, Koniński Klub Amazonek oraz Konińskie Ludowe Towarzystwo Cyklistów.Udostępnij ten post!

Przedszkolaki z „Krainy Wesołej Zabawy” odwiedziły starostwo

Z XLVII sesji Rady Powiatu Konińskiego

Autorzy artykułu

author

Filip Muszyński

Redaktor naczelny fmuszynski@ttr24.pl

author

Hieronim Stefański

Dodaj komentarz

Komentarze