Wsparcie dla kościelnych zabytków

Samorząd Gminy i Miasta Kleczew podjął decyzję o wsparciu dla kościołów na swoim terenie. W czasie ostatniej sesji radni podjęli decyzję o przekazaniu na ten cel ponad 230 000 złotych. Na czym będą polegały prace w poszczególnych świątyniach?

Przedstawiają się one w sposób następujący: -parafii rzymsko-katolickiej pod wezwaniem Imienia Najświętszej Maryi Panny w Złotkowie udzielono dotacji w kwocie 75 000 złotych na prace konserwatorskie i restauratorskie w zabytkowym kościele w Złotkowie, obejmujące prace przy rzeźbie świętego Franciszka (II etap) i obrazie „Święty Józef z Dzieciątkiem” -parafii rzymsko-katolickiej pod wezwaniem świętego Andrzeja w Kleczewie dotacji w kwocie 100 000 złotych na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym kościele parafialnym w Kleczewie, obejmujące prace przy witraży oraz elewacji kościoła (I etap) -parafii rzymsko-katolickiej pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Budzisławiu Kościelnym w kwocie 63 000 złotych na prace konserwatorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa wielkopolskiego, obejmujących rzeźbę Święty Krzysztof i obraz „Matka Boska z małym Jezusem”.Udostępnij ten post!

Dzień Kobiet w Sławoszewku

Festiwal nauki w LO

Autorzy artykułu

author

Filip Muszyński

Redaktor naczelny fmuszynski@ttr24.pl

Dodaj komentarz

Komentarze