Ochrona życia, zdrowia i środowiska

Powiat koniński przystąpił do kolejnego projektu unijnego, udzielił pomocy finansowej samorządowi województwa wielkopolskiego oraz powierzył realizację zadań drogowych trzem gminom. To tylko niektóre z decyzji podjętych na XL sesji Rady Powiatu Konińskiego.

Radni powiatu spotkali się 28 lutego w starostwie, aby zrealizować 21-punktowy porządek posiedzenia.

Tradycyjnie, starosta Stanisław Bielik przedstawił sprawozdanie z działalności zarządu w okresie międzysesyjnym, omówił ostatnie wydarzenia z życia powiatu, a także poinformował o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na prace remontowe dróg metodą renowacji nawierzchni „Slurry seal” na terenie pięciu gmin.

Sesja Rady Powiatu Konińskiego, luty 2018.

Sesja Rady Powiatu Konińskiego, luty 2018.

W części informacyjno-sprawozdawczej obrad radni zapoznali się również z dwiema informacjami i czterema sprawozdaniami. Nie wnosząc żadnych uwag przyjęli dokumenty podsumowujące ubiegłoroczną pracę wszystkich stałych komisji rady powiatu, a także realizację planu kontroli komisji rewizyjnej za 2017 rok. Radni opowiedzieli się również za przyjęciem sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz sprawozdań przygotowanych przez miejscowe służby: Komendę Miejską Policji, Państwową Straż Pożarną i Powiatowy Urząd Pracy.

Sesja przyniosła również rozstrzygnięcia w sprawach bieżących. Organ stanowiący powiatu przyjął autopoprawki zgłoszone przez zarząd, a następnie zadecydował o dokonaniu zmian w budżecie na rok bieżący oraz w wieloletniej prognozie finansowej. Rada powierzyła też trzem samorządom gminnym prowadzenie zadań publicznych powiatu dotyczących inwestycji drogowych. Gminie Kazimierz Biskupi powierzyła wykonanie zadania polegającego na budowie miejsc postojowych oraz chodnika przy drodze powiatowej – ul. Plac Wolności i Niepodległości w Kazimierzu Biskupim, gminie Skulsk – budowę 400 m chodnika przy ul. Piaski w Skulsku – przekazując na ten cel 60.000,00 zł, a gminie Rzgów – przebudowę odcinka drogi powiatowej 3096P w Sławsku i środki w wysokości 300.000,00 zł.

Sesja Rady Powiatu Konińskiego, luty 2018.

Sesja Rady Powiatu Konińskiego, luty 2018.

Radni powiatu konińskiego udzielili pomocy finansowej samorządowi województwa wielkopolskiego na budowę bazy śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie lotniska Michałów w Ostrowie Wielkopolskim. Na realizację inwestycji postanowili przekazać w tym roku budżetowym 135.433,00 zł. Wyrazili również zgodę na przystąpienie Powiatu Konińskiego do projektu partnerskiego pn. „Samorządy i Lasy Państwowe – razem dla grodzieckiej przyrody” realizowanego w ramach WRPO na lata 2014 – 2020. Przedsięwzięcie, którego liderem jest Gmina Grodziec, a drugim z partnerów – Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe”, przewiduje m.in. rozbudowę Ośrodka Edukacji Leśnej w Grodźcu, czy wytyczenie ścieżek spacerowych i rowerowych. Elementem łączącym partnerów projektu jest przede wszystkim wybudowanie ścieżki edukacyjnej prowadzącej wzdłuż drogi powiatowej nr P3247 do Ośrodka Edukacji Leśnej. Utwardzony dukt o długości 550 metrów i 3 metrach szerokości, wyposażony zostanie w oświetlenie chodnikowe i tablice ekologiczne zwierząt zamieszkujących grodzieckie lasy. Realizacja zadania zaplanowana została na dwa lata (od 1.10.2018 r. do 31.12.2020 r.) Wkład powiatu wynoszący łącznie 533.595,91 zł brutto, po uzyskaniu dofinansowania z WRPO zostanie zredukowany do 85% tej kwoty.

 Udostępnij ten post!

Pożar budynku gospodarczego w miejscowości Rzgów Drugi  

Pierwszy półfinał bez „happy-endu”!

Autorzy artykułu

author

Filip Muszyński

Redaktor naczelny fmuszynski@ttr24.pl

Dodaj komentarz

Komentarze