news-details
Powiat koniński jest eko!

Likwidacja azbestu po raz 12.

Starostwo rozpoczęło 12. edycję „Programu usuwania azbestu…”  Z terenu powiatu zniknie w tym roku kolejne tysiąc ton szkodliwego materiału.

Starostwo Powiatowe w Koninie zakończyło procedurę przetargową i wyłoniło wykonawcę tegorocznego zadania realizowanego w ramach Programu usuwania azbestu. Ponownie została nim firma AM Trans Progres Sp. z o.o. z siedzibą w m. Złotniki. Prace związane z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem płyt azbestowych prowadzone będą do 29 listopada. Realizacja wniosków odbywać się będzie wg kolejności ich złożenia przez osoby posiadające tytuł prawny do nieruchomości położonej na terenie jednej z gmin powiatu konińskiego. Przewidywany efekt ekologiczny 12. edycji programu, to ponad tysiąc ton odpadu azbestowego, który zostanie unieszkodliwiony na składowisku odpadów niebezpiecznych na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów w Koninie.

Od początku 2019 roku do Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa konińskiego starostwa wpłynęło ponad 350 wniosków i nadal są przyjmowane. Będą one sukcesywnie przekazywane wykonawcy zadania aż do momentu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację programu. W tegorocznym budżecie powiatu zabezpieczono na ten cel 450 tysięcy złotych.

Formularz wniosku wraz z oświadczeniem, dostępny jest na stronie www.bip.powiat.konin.pl, można go również odebrać osobiście w starostwie lub w urzędach gmin.

Jedenaście lat realizacji Programu usuwania azbestu pozwoliło unieszkodliwić prawie dziesięć tysięcy ton wyrobów azbestowych z blisko czterech tysięcy nieruchomości. Powiat koniński przeznaczył na to zadanie ponad 4 mln złotych środków własnych oraz 2 mln 200 tys. dotacji pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.Udostępnij ten post!

Bilans wietrznego wtorku

Poznamy laureatów ekologicznego konkursu

Autorzy artykułu

author

Filip Muszyński

Redaktor naczelny fmuszynski@ttr24.pl

Dodaj komentarz

Komentarze