Dyskutowali o przyszłości rolnictwa

Za nami XII Forum Rolnicze Powiatu Konińskiego, które miało miejsce w środę, 20 marca w OSP w Sławsku. Na wydarzenia zaprosiło między innymi starostwo powiatowe w Koninie.

Spotkanie adresowane był do rolników z powiatu konińskiego, a jego celem jest wywołanie merytorycznej dyskusji na najbardziej aktualne tematy rolnicze.

Na pytania uczestników forum odpowiadali parlamentarzyści i samorządowcy, przedstawiciele organizacji społeczno-zawodowych i związkowych, przedstawiciele agend i instytucji pracujących na rzecz rolnictwa oraz działacze samorządu rolniczego.

Spotkanie było naturalną okazją do przekazania jego uczestnikom wiedzy na temat Programu  Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a także omówienia sytuacji na  rynku trzody chlewnej z uwzględnieniem problematyki związanej z zagrożeniem wirusem ASF i obowiązkiem prowadzenia w gospodarstwach zasad bioasekuracji. Przedstawiono również zmiany w ustawie Prawo wodne oraz program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz wynikające z nowej ustawy możliwości pozyskania wsparcia na działalność Kół Gospodyń Wiejskich. Wywołany został nie także temat wyborów do izb rolniczych, które odbędą się w 2019 roku.

Rolnicy mogli skorzystać z indywidualnych konsultacji. Radą i pomocą służyli przedstawiciele instytucji i organizacji rolniczych, m.in. Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Inicjatorem i organizatorem Forum jest konińskie biuro powiatowe Wielkopolskiej Izby Rolniczej. W realizacji przedsięwzięcia wspiera je Starostwo Powiatowe w Koninie. Patronat nad wydarzeniem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.Udostępnij ten post!

Środa Popielcowa w Licheniu

O roli ojca w rodzinie

Autorzy artykułu

author

Filip Muszyński

Redaktor naczelny fmuszynski@ttr24.pl

author

Hieronim Stefański

Dodaj komentarz

Komentarze