news-details
Oświata

Zawodowe kadry regionu

Uczniowie objęci projektem „Kadry przyszłości – tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy” rozpoczęli staże u potencjalnych pracodawców.

Projekt K OSI do którego przystąpiły szkoły z terenu powiatu konińskiego ma na celu poprawę sytuacji na rynku pracy zarówno pracodawców jak i pracowników

Projekt K OSI do którego przystąpiły szkoły z terenu powiatu konińskiego ma na celu poprawę sytuacji na rynku pracy zarówno pracodawców jak i pracowników

Ponad pięciuset uczniów szkół technicznych z Konina i Żychlina dzięki unijnym pieniądzom podniesie swoje kwalifikacje jeszcze w trakcie trwania nauki. Ich staże są dla pracodawców szansą na wyszukanie przyszłych pracowników. Projekt „Kadry przyszłości – tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy”wkracza właśnie w fazę najważniejszą dla obu stron rynku pracy.

Projekt o wartości ponad 4,3 mln zł (w tym prawie 3,9 mln zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego) prowadzony jest przez Powiat Koniński od maja ubiegłego roku. Poza Zespołem Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie bierze w nim udział pięć szkół z Konina: Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica, Zespół Szkół Technicznych i Hutniczych im. Marii Skłodowskiej-Curie, Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika, Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie. Jego głównym celem jest poprawa konkurencyjności i zdolności do wejścia na rynek pracy 1168 uczniów poprzez udział w stażach, szkoleniach i doradztwie zawodowym, doposażenie pracowni kształcenia zawodowego, a także podniesienie kwalifikacji nauczycieli.

Projekt K OSI do którego przystąpiły szkoły z terenu powiatu konińskiego ma na celu poprawę sytuacji na rynku pracy zarówno pracodawców jak i pracowników

Projekt K OSI do którego przystąpiły szkoły z terenu powiatu konińskiego ma na celu poprawę sytuacji na rynku pracy zarówno pracodawców jak i pracowników

Od wielu lat, nie tylko w regionie konińskim, słychać narzekania pracodawców na kształcenie młodzieży, że jest ono zbyt ogólne, koncentruje się na teorii, a zaniedbuje przygotowanie praktyczne do zawodu – mówi Ewelina Rapeła kierownik projektu, główny specjalista w Wydziale Rozwoju i Promocji konińskiego starostwa. „Kadry przyszłości – tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy” powstał, by choć w części zmienić sytuację zarówno pracodawców, jak i przyszłych pracowników. Objęci projektem uczniowie trafią do pracodawców, którzy za unijne pieniądze będą mogli pokryć na przykład koszty związane z wynagrodzeniem opiekuna stażu – wyjaśnia Ewelina Rapeła i zachęca firmy oraz przedsiębiorstwa do kontaktu ze szkołami – partnerami projektu lub z biurem projektu w konińskim starostwie.

Projekt K OSI do którego przystąpiły szkoły z terenu powiatu konińskiego ma na celu poprawę sytuacji na rynku pracy zarówno pracodawców jak i pracowników

Projekt K OSI do którego przystąpiły szkoły z terenu powiatu konińskiego ma na celu poprawę sytuacji na rynku pracy zarówno pracodawców jak i pracowników

Wszystkie placówki oświatowe realizujące projekt korzystają też z dofinansowania do remontu i doposażenia pracowni zawodowych, finansowania studiów podyplomowych dla nauczycieli zawodu, a także specjalistycznych szkoleń i doradztwa zawodowego dla uczniów.

Projekt „Kadry przyszłości – tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy” będzie realizowany do października 2019 roku.Udostępnij ten post!

Ciężarowy vs. dostawczak vs. osobówka

Sukces na wyjeździe - awansowali do finału!

Autorzy artykułu

author

Barbara Janicka-Pawlak

Sekretarz redakcji bjanicka@ttr24.pl

Dodaj komentarz

Komentarze