news-details
Oświata

Zapraszają na konferencję

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie zapraszają na konferencję pod nazwą: “Kształcenie zawodowe w systemie dualnym – wyzwaniem współczesnego rynku pracy”.

Celem konferencji jest przybliżenie istoty kształcenia dualnego jako formy nauki zawodu. Służyć będzie określeniu dotychczasowego stanu i wyznaczenia kierunków koncepcyjnych zmian wynikających z przesłania wdrażanej reformy systemu oświaty.
W trakcie konferencji zostaną przedstawione doświadczenia i opinie osób oraz instytucji, które wykorzystują system dualny w kształceniu zawodowym, co może stanowić doskonałe rozwiązanie w województwie wielkopolskim.
Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc na konferencje jest ograniczona dlatego decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, które są zainteresowane wzięciem udziału w konferencji proszone są o potwierdzenie przybycia do dnia 26 lutego. Zgłoszenia przyjmowane są w formie formularza zgłoszeniowego, który jest dostępny pod adresem: http://www.cwrkdiz-konin.pl/konferencje-i-szkolenia.html
Patronat honorowy nad konferencją objęli: Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak oraz Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak.

Poniżej przedstawiamy program konferencji:
Program konferencji “Kształcenie zawodowe w systemie dualnym – wyzwaniem współczesnego rynku pracy”Udostępnij ten post!

Okrągły jubileusz zimowej spartakiady

Konińscy strażacy uratowali mewę      

Autorzy artykułu

author

Barbara Janicka-Pawlak

Sekretarz redakcji bjanicka@ttr24.pl

Dodaj komentarz

Komentarze