news-details
Oświata

Stypendia Starosty Konińskiego

Mimo pandemii koronawirusa, Powiat Koniński nie zrezygnował z przyznania stypendiów starosty. Ze wsparcia dla uzdolnionej młodzieży skorzysta w tym roku 152 uczniów.

Stypendium Starosty Konińskiego stanowi ważne narzędzie służące wyrównywaniu szans młodych ludzi w dostępie do edukacji i rozwoju. Ustanowione zostało przez Radę Powiatu w 2002 roku i funkcjonuje nieprzerwanie do dziś. Od 2014 r. przyznawane jest według kryteriów „Powiatowego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół powiatu konińskiego”. Zgodnie z jego regulaminem, kandydatów do stypendium typują szkoły. Złożoną dokumentację rozpatruje pod względem formalnym Wydział Edukacji i Spraw Społecznych. Ostateczną listę stypendystów zatwierdza zarząd powiatu. Do tej pory, akty stypendialne uczniowie otrzymywali podczas uroczystego spotkania w starostwie, teraz – ze względu na pandemię, otrzymają je drogą pocztową. Starosta Stanisław Bielik spotka się jednak w urzędzie z delegacjami ze szkół.

Pandemia koronawirusa zmusza nas do przystosowania się do okoliczności, których nigdy wcześniej nie doświadczyliśmy. Z powodu sytuacji epidemicznej postanowiliśmy przyjąć inną formułę wręczenia stypendiów. Nie spotkamy się ze wszystkimi nagrodzonymi uczniami, ale w znacznie mniejszym gronie: z dyrektorami szkół i kilkuosobową delegacją młodzieży. Choć w symboliczny sposób chcemy podkreślić rangę tego wydarzenia i wyrazić nasze uznanie oraz podziękowania stypendystom i ich nauczycielom za efekty całorocznej pracy mówi starosta koniński Stanisław Bielik.

Spotkanie, podczas którego nastąpi ogłoszenie listy stypendystów oraz przekazanie aktów nadania Stypendiów Starosty Konińskiego na 2021 r., odbędzie się 25 lutego o godzinie 11.00 w sali 252 starostwa.  Udostępnij ten post!

Pożary sadzy w kominach oraz w kotłowniach

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie konińskim wznawiają bezpośrednią obsługę mieszkańców

Autorzy artykułu

author

Barbara Janicka-Pawlak

Sekretarz redakcji bjanicka@ttr24.pl

Dodaj komentarz

Komentarze