Stypendia Starosty Konińskiego wręczone

Stanisław Bielik gościł w urzędzie najzdolniejszą młodzież z powiatu – Stypendia Starosty Konińskiego zostały wręczone . Osiemdziesięcioro uczniów odebrało wczoraj listy gratulacyjne potwierdzające decyzję o przyznaniu stypendium Starosty Konińskiego na 2018 r.

Stypendia przyznawane są przez Zarząd Powiatu Konińskiego od 17 lat. Służą one wspieraniu rozwoju indywidualnych zdolności i zainteresowań młodych ludzi, a także są formą nagrody za trud i pracę włożone we własną edukację.

Stypendia Starosty Konińskiego 2017

Stypendia Starosty Konińskiego 2017

W tym roku, powiat przeznaczył na pomoc stypendialną 132 800,00 zł. Ze wsparcia dla uzdolnionej młodzieży skorzysta rekordowa liczba – 80 uczniów. Stypendium w wysokości 200 zł miesięcznie wypłacane będzie przez cały rok z wyłączeniem okresu wakacyjnego, a w przypadku uczniów klas programowo najwyższych – przez sześć miesięcy. Suma, na jaką miesięcznie mogą liczyć stypendyści ze szkół powiatu konińskiego, to największe wsparcie jakie przyznawane jest uczniom przez jednostki samorządu terytorialnego.
Niezmiernie cieszę się, że z każdym rokiem powiększa się grono uczniów spełniających kryteria przyznawania stypendium Starosty Konińskiego. Świadczy to o wysokim poziomie nauczania w szkołach prowadzonych przez powiat, o zaangażowaniu pracujących w nich nauczycieli, a przede wszystkim – o odpowiedzialności i dojrzałości naszych uczniów – mówił dziś podczas uroczystości wręczenia stypendiów, starosta Stanisław Bielik.

Stypendia Starosty Konińskiego 2017

Stypendia Starosty Konińskiego 2017

Starosta życzył stypendystom zadowolenia i satysfakcji z dalszej edukacji oraz powodzenia w realizacji planów pozaszkolnych. Podziękował także nauczycielom i rodzicom za stworzenie młodzieży warunków zapewniających im lepszy start w dorosłe życie.

Tegoroczne stypendia Starosty Konińskiego otrzymali:

I.             Zespół Szkól Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie:

1)            Ewa Dobrowolska – uczennica kl. II liceum ogólnokształcącego,

2)            Ewelina Wysocka – uczennica kl. II liceum ogólnokształcącego,

3)            Roksana Kubacka – uczennica kl. II liceum ogólnokształcącego,

4)            Dominika Moniak – uczennica kl. II liceum ogólnokształcącego,

5)            Nadia Pordąb – uczennica kl. II liceum ogólnokształcącego,

6)            Daria Szczerbiak – uczennica kl. II technikum,

7)            Agata Piotrowska – uczennica kl. II technikum,

8)            Sylwia Dybowska –  uczennica kl. II technikum,

9)            Agata Wieczorkiewicz – uczennica kl. II technikum,

10)         Erika Świętanowska – uczennica kl. II technikum,

11)         Natalia Niemiec – uczennica kl. II technikum,

12)         Wiktoria Wojtaś – uczennica kl. II technikum,

13)         Sandra Bilicka – uczennica kl. II technikum,

14)         Mateusz Maciejewski – uczeń kl. II technikum,

15)         Bartosz Zieliński – uczeń kl. II technikum,

16)         Kaja Kurlapska – uczennica kl. III liceum ogólnokształcącego,

17)         Kinga Swacińska – uczennica kl. III liceum ogólnokształcącego,

18)         Nikola Kapela – uczennica kl. III liceum ogólnokształcącego,

19)         Klaudia Wolińska – uczennica kl. III liceum ogólnokształcącego,

20)         Oskar Wojtyniak – uczeń kl. III liceum ogólnokształcącego,

21)         Natalia Malczyk– uczennica kl. III technikum,

22)         Anna Gałdyn – uczennica kl. III technikum,

23)         Katarzyna Krzosek – uczennica kl. III technikum,

24)         Katarzyna Paradowska – uczennica kl. III technikum,

25)         Martyna Prahl – uczennica kl. III technikum,

26)         Marika Piotrowska – uczennica kl. III technikum,

27)         Andżelika Gronostaj – uczennica kl. IV technikum,

28)         Weronika Stasiak – uczennica kl. IV technikum,

29)         Agata Wojdak – uczennica kl. IV technikum,

30)         Marcelina Małolepsza – uczennica kl. IV technikum,

31)         Cezary Wojciechowski – uczeń kl. IV technikum,

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie:

1)            Sandra Magdalena Budner – uczennica kl. II liceum ogólnokształcącego,

2)            Weronika Radwańska – uczennica kl. II liceum ogólnokształcącego,

3)            Wiktoria Nikola Sobczak – uczennica kl. II liceum ogólnokształcącego,

4)            Mateusz Arabski – uczeń kl. III liceum ogólnokształcącego,

5)            Martyna Sałata – uczennica kl. III liceum ogólnokształcącego,

6)            Alicja Szafrańska – uczennica kl. III liceum ogólnokształcącego,

7)            Aleksandra Szymańska – uczennica kl. III liceum ogólnokształcącego,

8)            Dominika Kwieryng– uczennica kl. III liceum ogólnokształcącego,

9)            Alicja Anna Polaszewska – uczennica kl. III liceum ogólnokształcącego,

10)         Patrycja Gralińska – uczennica kl. II technikum,

11)         Klaudia Robak – uczennica kl. II technikum,

12)         Weronika Monika Berent – uczennica kl. III technikum,

13)         Weronika Kmieć – uczennica kl. III technikum,

14)         Justyna Licheniak – uczennica kl. III technikum,

15)         Paulina Olejnik – uczennica kl. III technikum,

16)         Sebastian Sztejkowski – uczeń kl. III technikum,

17)         Andżelika Patrycja Ziółkowska – uczennica kl. III technikum,

18)         Justyna Andrzejewska – uczennica kl. III technikum,

19)         Monika Pawlak – uczennica kl. III technikum,

20)         Monika Wiktoria Pawełkiewicz – uczennica kl. III technikum,

21)         Damian Czerbachowski – uczeń kl. IV technikum,

22)         Krzysztof Dembowski – uczeń kl. IV technikum,

23)         Sandra Joanna Rozmarynowska – uczennica kl. IV technikum,

24)         Marcin Wełnicki – uczeń kl. IV technikum,

25)         Ewelina Jóźwiak – uczennica kl. III zasadniczej szkoły zawodowej.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie:

1)            Aleksandra Arend– uczennica kl. II liceum ogólnokształcącego,

2)            Julia Łęt – uczennica kl. II liceum ogólnokształcącego,

3)            Michalina Woźniak – uczennica kl. II liceum ogólnokształcącego,

4)            Aleksandra Pilarczyk– uczennica kl. II liceum ogólnokształcącego,

5)            Michał Brożyński – uczeń kl. III liceum ogólnokształcącego,

6)            Filip Gagajewski– uczeń kl. II liceum ogólnokształcącego,

7)            Julia Iwańska – uczennica kl. II liceum ogólnokształcącego,

8)            Dominika Dogoda – uczennica kl. III liceum ogólnokształcącego,

9)            Michał Działakiewicz– uczeń kl. III liceum ogólnokształcącego,

10)         Patrycja Banaszak – uczennica kl. III liceum ogólnokształcącego,

11)         Magdalena Marek – uczennica kl. III liceum ogólnokształcącego,

12)         Klaudiusz Piotr Kalisty – uczeń kl. III liceum ogólnokształcącego,

13)         Przemysław Przebieracz – uczeń kl. III liceum ogólnokształcącego,

14)         Paulina Strzelczyk – uczennica kl. III liceum ogólnokształcącego,

15)         Jan Turowski – uczeń kl. III liceum ogólnokształcącego,

16)         Daniel Wardęcki – uczeń kl. III zasadniczej szkoły zawodowej,

17)         Szymon Czerniejewski – uczeń kl. II zasadniczej szkoły zawodowej.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rychwale:

1)            Dawid Kruczkowski – uczeń kl. III gimnazjum specjalnego,

2)            Karolina Skitek – uczennica kl. III gimnazjum specjalnego,

3)            Mateusz Wajer – uczeń klasy V szkoły podstawowej specjalnej,

4)            Adam Krawczyk – uczeń kl. VII szkoły podstawowej specjalnej,

5)            Małgorzata Darul – uczennica kl. II zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej,

6)            Patryk Bącler – uczeń kl. II zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej,

7)            Klaudia Walczak – uczennica kl. III zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej.Udostępnij ten post!

Pijany kierowca TIR-a staranował auta na A2  

Noc Sów - wernisaż i spotkanie w Bieniszewie

Autorzy artykułu

author

Barbara Janicka-Pawlak

Sekretarz redakcji bjanicka@ttr24.pl

author

Hieronim Stefański

Dodaj komentarz

Komentarze