news-details
Oświata

Stypendia rozdane

Stypendia Starosty Konińskiego motywują młodzież do pracy. Potwierdza to kolejny rekord. W tym roku pieniądze za wyniki w nauce pobierać będzie stu pięćdziesięciu dwóch uczniów.

 

Rok szkolny 2019/20 był wyjątkowy. Wprowadzenie stanu epidemii wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć lekcyjnych. Powiat koniński, jako organ prowadzący, uruchomił niezbędne procedury i podjął działania wspierające szkoły w realizacji zadań w tym trudnym okresie. Między innymi, aby usprawnić prowadzony przez placówki proces nauczania na odległość, samorząd aplikował z uruchomionych przez rząd programów o środki na zakup komputerów dla uczniów i nauczycieli. Odnalezienie się w tej nowej rzeczywistości wymagało ogromnego zaangażowania ze strony nauczycieli, ale też i odpowiedzialności oraz samodyscypliny uczniów.

Rekordowa liczba, 152 stypendystów pokazała, że mimo wielu dolegliwych aspektów nauki na odległość, osiąganie bardzo dobrych wyników w nauce jest możliwe i zależy przede wszystkim od chęci oraz umiejętności młodych ludzi do samodzielnej nauki i indywidualnej organizacji dnia pracy.

W związku z dużą liczbą uczniów, którzy zakończyli poprzedni rok szkolny ze średnią ocen na poziomie co najmniej 4,75, samorząd powiatu konińskiego przeznaczył na pomoc stypendialną w 2021 r. 264 tysiące złotych. Dzięki temu, gratyfikację finansową za osiągnięcia w nauce otrzymają wszyscy uczniowie spełniający kryteria przyznawania stypendium Starosty Konińskiego.

Ze wsparcia powiatu dla uzdolnionej młodzieży skorzysta w tym roku: 56 uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie, 51 uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie, 38 – z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie oraz 7 wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale. Wszyscy stypendyści otrzymywać będą po 200 zł miesięcznie przez cały rok z wyłączeniem okresu wakacyjnego, a w przypadku stypendystów klas programowo najwyższych – przez sześć miesięcy.

Z powodu sytuacji epidemicznej, uroczystość wręczenia stypendiów z udziałem wszystkich nagrodzonych uczniów została zastąpiona spotkaniem przedstawicieli samorządu powiatu z delegacjami szkół. Symboliczne wręczenie listów gratulacyjnych potwierdzających decyzję o przyznaniu stypendiów odbyło się dziś w sali balowej Pałacu Bronikowskich w Żychlinie.Udostępnij ten post!

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie konińskim wznawiają bezpośrednią obsługę mieszkańców

Pożar w domu jednorodzinnym

Autorzy artykułu

author

Barbara Janicka-Pawlak

Sekretarz redakcji bjanicka@ttr24.pl

Dodaj komentarz

Komentarze