news-details
Na sygnale

Policjant wyróżniony przez komendanta wojewódzkiego

Młodszy aspirant Marcin Nowak – dzielnicowy z Komisariatu Policji w Golinie został przedterminowo mianowany na wyższy stopień służbowy. Wyróżnienie to przyznał mu Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu w uznaniu za wyjątkowe zaangażowanie w codzienną służbę.

Przedterminowe mianowanie na wyższy stopień służbowy, to jedno z najwyższych wyróżnień, jakie może otrzymać policjant i jest najrzadziej stosowane. Wielu mieszkańców z gminy Golina doskonale zna młodszego aspiranta Marcina Nowaka. Jest dzielnicowym wyjątkowo zaangażowanym w swoją służbę, a jego działania często wykraczają poza zakres ustawowych obowiązków. Szczególną uwagę przykłada także do realizacji autorskiego programu konińskich policjantów “Razem dla bezpieczeństwa” oraz działań priorytetowych, jakie sobie wyznaczył, czyli ograniczenie oraz dążenie do całkowitego wyeliminowania zjawiska spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych, zakłócenia porządku publicznego oraz spoczynku nocnego, nieobyczajnych wybryków popełnianych przez osoby nietrzeźwe oraz młodzież gromadzącą się w rejonie sklepu.

Jako policjant „pierwszego kontaktu” współpracuje z każdym, kto takiej współpracy potrzebuje, czy o nią poprosi. Kiedy zorganizował spotkania dla dzieci ze szkół w swoim rejonie służbowym, to nie dość, że odbyły się one w pięknej leśnej scenerii, to jeszcze postarał się o ognisko i kiełbaski dla uczestników tych spotkań.

Blisko trzy lata temu ówczesny Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak podczas uroczystości w Warszawie odznaczył go Krzyżem Zasługi za Dzielność. To wyjątkowe wyróżnienie zostało przyznane za uratowanie kobiety, która stała na torach i czekała, aby potrąci ją pociąg. Kobieta była tak zdesperowana, że dzielnicowy musiał użyć siły i chwytów obezwładniających, aby usunąć ją z torowiska. Zrobił to zresztą dosłownie sekundy przed przyjazdem pociągu, ryzykując tym samym własne życie.

Takich „akcji” młodszego aspiranta Marcina Nowaka można wymienić wiele, a zasadność przyznania mu przedterminowego awansu potwierdzą przełożeni każdego stopnia. Dzisiaj podczas porannej odprawy kadry kierowniczej Komendant Miejski Policji w Koninie mł. insp. Paweł Kiliańczyk wręczył mł. asp. Marcinowi Nowakowi rozkaz personalny mianujący go przedterminowo na wyższy stopień służbowy.

Foto. KMP w KoninieUdostępnij ten post!

Ogólnopolski Turniej Karate Kyokushin

Wspaniałe 50-lecie

Autorzy artykułu

author

Barbara Janicka-Pawlak

Sekretarz redakcji bjanicka@ttr24.pl

Dodaj komentarz

Komentarze