news-details
Na sygnale

Policja ostrzega!

Jak co roku o tej porze policjanci ostrzegają o zagrożeniach związanych z sylwestrowymi zabawami. Przy okazji przypominamy o obowiązujących w tym zakresie przepisach, które ściśle określają kiedy można używać wszelkich petard i fajerwerków.

Podczas noworocznych wybuchów pamiętajmy zwłaszcza o najmłodszych uczestnikach tych zabaw. Na barkach dorosłych spoczywa odpowiedzialność za dzieci, które nie do końca mogą zdawać sobie sprawę z grożących niebezpieczeństw. Nie wolno dopuścić do tego, aby zabawy z artykułami pirotechnicznymi odbywały się bez nadzoru osoby dorosłej.

Kolejną kwestią jest stan trzeźwości, w jakim dorośli będą bawić się przy pomocy fajerwerków. Połączenie alkoholu i substancji wybuchowych może przynieść iście „wybuchowe” rezultaty polegające na różnego rodzaju obrażeniach – od poparzeń, do nawet oderwania palca, czy większej części dłoni, a nawet ręki. Każdy środek pirotechniczny musi posiadać instrukcję używania. Stosowanie się do niej daje gwarancję bezpieczeństwa, ale wszelkie jej modyfikacje mogą oznaczać kłopoty.

Co zaś tyczy się samej sprzedaży materiałów pirotechnicznych, warto przypomnieć co na to kodeksy. Otóż wyroby pirotechniki wojskowej, którymi obrót nie wymaga uzyskania koncesji, mogą być sprzedawane wyłącznie osobom pełnoletnim po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby (art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym – Dz. U. Nr 67, poz. 679, ze zm.). Sprzedawcy, który nie zastosuje się do tego przepisu grozi odpowiedzialność karna wynikająca z art. 37 w/w Ustawy – mianowicie kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat.

Powyższe przepisy regulują sprzedaż artykułów pirotechnicznych. Kwestii używania tychże materiałów nie ogranicza żaden przepis powszechnie obowiązującego prawa. Zastosowanie mają tutaj dwa artykuły Kodeksu Wykroczeń:

  • art. 51 §1 – kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny;
  • art. 83 §1 – kto nieostrożnie obchodzi się z materiałami wybuchowymi, łatwo zapalnymi lub substancjami promieniotwórczymi albo wykracza przeciwko przepisom o wyrobie, sprzedaży, przechowywaniu, używaniu lub przewożeniu takich materiałów, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

Zasady używania środków pirotechnicznych może także ustalić rada gminy dla terenu danej gminy. Wynika to z art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591, ze zm.). Przepis ten stanowi, że w zakresie nieuregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących, rada gminy może wydawać przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.

Na terenie Konina obowiązuje zakaz używania środków pirotechnicznych przez osoby nie posiadające odpowiedniego zezwolenia, który został ustanowiony Uchwałą Rady Miasta nr 454 z 10 grudnia 1997 r. Wg tej uchwały środków takich można używać jedynie w Sylwestra, Nowy Rok oraz Wielkanoc. Co do sankcji za złamanie tego zakazu, to określa je art. 54 Kodeksu wykroczeń:

Kto wykracza przeciwko wydanym z upoważnienia ustawy przepisom porządkowym o zachowaniu się w miejscach publicznych, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.

Foto: KMP KoninUdostępnij ten post!

Życzenia świąteczne - Starosta Stanisław Bielik

Starostwo rozpoczęło prace nad kalendarzem imprez

Autorzy artykułu

author

Hieronim Stefański

Operator kamery, montażysta pstefanski@ttr24.pl

Dodaj komentarz

Komentarze