Obchodzili Święto Policji

99. rocznica powstania Policji Państwowej była okazją to kolejnych obchodów Święta Policji. Dla policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Koninie odbyły się one dzisiaj. Jak w całym kraju honorowym patronatem objął je Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji pan Joachim Brudziński.

W miniony piątek Komenda Miejska Policji w Koninie uroczyście obchodziła Święto Policji. Nie zabrakło wyróżnień, awansów oraz życzeń.

W miniony piątek Komenda Miejska Policji w Koninie uroczyście obchodziła Święto Policji. Nie zabrakło wyróżnień, awansów oraz życzeń.

 

Jak co roku pierwszym akcentem było złożenie kwiatów pod pomnikiem pomordowanych policjantów, który znajduje się przy kościele pw. św. M. M. Kolbe. Następnie o 10:00 kapelan konińskich policjantów ksiądz prałat Sławomir Kasprzak odprawił mszę świętą w kościele pw. św. Wojciecha. Tuż po nabożeństwie poświęcił też nowy nieoznakowany radiowóz BMW, który wyposażony w wideo rejestrator pomagał będzie konińskim stróżom prawa w ścigania piratów drogowych.

Kilka minut po 11:00 w auli PWSZ w Koninie na ul. Popiełuszki rozpoczęła się uroczysta zbiórka. Przybyli na nią parlamentarzyści, samorządowcy, szefowie zaprzyjaźnionych służb mundurowych, byli komendanci komendy w Koninie, przedstawiciele prokuratury i inni zaproszeni goście. Rozpoczynając ją, jej dowódca podkom. Mirosław Kujawa złożył meldunek o gotowości Komendantowi Miejskiemu Policji w Koninie mł. insp. Pawłowi Kiliańczykowi, a następnie wprowadzony został sztandar Komendy Miejskiej Policji w Koninie.

Podczas uroczystości wielu konińskich policjantów odebrało wyróżnienia, nagrody i awanse na wyższe stopnie policyjne. Jednak policjanci z naszej komendy wyróżnieni już zostali podczas wojewódzkich obchodów Święta Policji, które odbyły się we wtorek 17 lipca w Poznaniu. Wtedy to Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wyróżnił Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę I Zastępcę Komendanta Miejskiego Policji w Koninie nadkom. Mariusza Jaworskiego oraz Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego asp. szt. Roberta Libertowskiego Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji na wniosek Komendanta Głównego Policji wyróżnił Brązową Odznaką Zasłużony Policjant asp. Jakuba Włodarczyka z Wydziału Kryminalnego naszej komendy. Na wniosek Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu, Komendant Główny Policji mianowałprzedterminowo na wyższy stopień nadkomisarza policji – Zastępcę Komendanta Miejskiego Policji w Koninie komisarzaRomana Pankowskiego. Komendant Główny Policji mianował na wyższy stopień służbowy – młodszego inspektora policji – Komendanta Miejskiego Policji w Koninie podinspektora Pawła Kiliańczyka.

Podczas dzisiejszej uroczystej zbiórki aa wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych na wniosek Komendanta Miejskiego Policji w Koninie, Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu rozkazami personalnymi nr 1138 i 1139 z 3lipca 2018 r przedterminowo mianował na wyższe stopnie służbowe następujących policjantów:

 • Na stopień aspiranta sztabowego policji – starszego aspiranta Sławomira Arenda
 • Na stopień młodszego aspiranta policji – sierżanta sztabowego Roberta Sztrymera

Komendant Główny Policji rozkazem personalnym nr 2498 z 10 lipca 2018 r. mianował na stopień podinspektora policji, nadkomisarz Renatę Purcel – Kalus

Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu rozkazem personalnym nr 1140 z 3 lipca 2018 r. mianował na stopień nadkomisarza policji, komisarzy:

 • Waldemara Adamczyka
 • Jacka Kudlińskiego
 • Marka Wojdyńskiego

Natomiast na stopień komisarza policji, podkomisarzy:

 • Przemysława Gacę
 • Piotra Szczebelskiego
 • Michała Świtalskiego

Awanse na wyższe stopnie policyjne wyglądały następująco:

W korpusie aspirantów policji Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu rozkazami personalnymi nr 1141 i 1143 z 3lipca 2018 r. na wyższe stopnie aspiranckie mianował w tym roku:

 • 18 policjantów na stopień aspiranta sztabowego policji
 • 2 policjantów na stopień starszego aspiranta policji
 • 8 policjantów na stopień aspiranta policji
 • 11 policjantów na stopień młodszego aspiranta policji

Na stopnień aspiranta sztabowego policji mianowani zostali starsi aspiranci:

 • Piotr Adamczyk
 • Sławomir Białas
 • Waldemar Cegielski
 • Karol Chłopecki
 • Maciej Durniewicz
 • Bartłomiej Gorzelańczyk
 • Arkadiusz Goździk
 • Waldemar Janiak
 • Bartłomiej Kacprzak
 • Janusz Kostrzewa
 • Artur Kowalski
 • Rafał Lewandowski
 • Sławomir Małecki
 • Zbigniew Miętkiewski
 • Robert Moks
 • Sławomir Nawrotek
 • Dariusz Socki
 • Waldemar Twardowski

Na stopień aspiranta policji mianowani zostali następujący młodsi aspiranci:

 • Małgorzata Adamczyk
 • Marcin Działakiewicz
 • Grzegorz Jaworski
 • Karol Kubsik
 • Julia Nadolna
 • Arkadiusz Nowinowski
 • Przemysław Skorupka
 • Rafał Tarnas

Na stopień młodszego aspiranta policji mianowani zostali następujący sierżanci sztabowi:

 • Marcin Bednarek
 • Hubert Dworzyński
 • Mariusz Gabrysiak
 • Marcin Michalski
 • Michał Radziemski
 • Józef Sikorski
 • Marcin Szymankowski
 • Karol Tyrański
 • Wioleta Wiśniewska
 • Sebastian Wiśniewski
 • Marek Wróbel

Kolejną grupą awansowanych na wyższe stopnie policyjne są policjanci w korpusie podoficerów policji. Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu rozkazami personalnymi nr 1142 i 1144 z 3 lipca 2018 r. mianował:

 • 34 policjantów na stopień sierżanta sztabowego policji
 • 18 policjantów na stopień starszego sierżanta policji
 • 9 policjantów na stopień sierżanta policji

Na stopnień sierżanta sztabowego policji mianowani zostali następujący starsi sierżanci:

 • Roman Akseńczuk
 • Marcin Bednarek
 • Tomasz Dąbrowski
 • Szymon Giermaziński
 • Monika Gruchalska
 • Adrian Grymuza
 • Krzysztof Hańczaruk
 • Marcin Hańczaruk
 • Krystian Kachelski
 • Jakub Kantek
 • Michał Kubaszewski
 • Aleksandra Kujawa
 • Bogumiła Lewandowska – Kreft
 • Paweł Lewandowski
 • Kacper Nowicki
 • Gerard Oliwa
 • Dawid Pawłowski
 • Robert Pecyna
 • Damian Plecka
 • Kamil Polanowski
 • Tomasz Prażanowski
 • Marcin Romaniszyn
 • Krystian Rusin
 • Damian Ryśkiewicz
 • Arkadiusz Skurzewski
 • Łukasz Socha
 • Natalia Stasiak
 • Robert Szałkiewicz
 • Błażej Szczebelski
 • Adrian Szczepaniak
 • Piotr Wardeński
 • Kamil Wietecki
 • Paweł Więckowski
 • Piotr Wojcieszak

Na stopnień starszego sierżanta policji mianowani zostali następujący sierżanci:

 • Marek Andrzejewski
 • Daniel Borowski
 • Dawid Budziński
 • Jakub Frątczak
 • Artur Gralikowski
 • Mateusz Grymuza
 • Adam Kacprzak
 • Łukasz Kierzkowski
 • Sławomir Lesiewicz
 • Marcin Łechtański
 • Anna Łukaszewska
 • Łukasz Marciniak
 • Bartosz Narożny
 • Paweł Robak
 • Jarosław Świder
 • Przemysław Tomczak
 • Szymon Urycki
 • Radosław Wojdak

Na stopnień sierżanta policji mianowani zostali następujący starsi posterunkowi:

 • Anita Grabka
 • Łukasz Janowski
 • Piotr Kowalski
 • Krzysztof Kubacki
 • Robert Kwieciński
 • Karolina Lech
 • Andrzej Lewandowski
 • Kamil Tomalka
 • Mariusz Torzecki

W korpusie szeregowych policji Komendant Miejski Policji w Koninie rozkazem personalnym nr 225 z 14 czerwca 2018 r. mianował na stopień starszego posterunkowego policji 11 posterunkowych.

Na stopnień starszego posterunkowego policji mianowani zostali następujący posterunkowi:

 • Matusz Boruciński
 • Mateusz Kozłowski
 • Mateusz Kucal
 • Martyna Kujawa
 • Adrian Lewandowski
 • Karolina Maciejewska
 • Arkadiusz Maciejewski
 • Joanna Mendak
 • Damian Przybysz
 • Miłosz Rewers
 • Filip Wróbel

Władze samorządowe także przyznały wyróżnienia dla policjantów.

Decyzją Prezydenta Miasta Konina z 14 czerwca Odznaką Honorową „Za zasługi dla Miasta Konina” wyróżnieni zostali:

 • nadkom. Roman Pankowski
 • podinsp. Franciszek Kalus
 • podkom. Wiktor Nawrocki
 • podkom. Marcin Jankowski
 • asp. szt. Robert Libertowski

Zarząd Powiatu Konińskiego Uchwałą nr 559 z 22 czerwca 2018 r. wyróżnił tytułem honorowym „Zasłużony dla Powiatu Konińskiego”:

 • nadkom. Mariusza Jaworskiego
 • nadkom. Jacka Kudlińskiego
 • st. sierż. Adriannę Karwowską – Kuna

Wójt Gminy Kazimierz Biskupi w porozumieniu z Radą Gminy za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Kazimierz Biskupi uhonorował nagrodami trzech policjantów:

 • nadkom. Marka Wojdyńskiego,
 • asp. szt. Janusza Kostrzewę,
 • st. sierż. Zbigniewa Siupę

Jak co roku swoje wyróżnienia przyznały także związki zawodowe policjantów i pracowników policji. Decyzją kapituły Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji Złotą Odznakę Honorową nadano Pani Magdalenie Żuber

Uchwałą Krajowej Komisji Wykonawczej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji Brązową Odznakę Honorową przyznano Panu Szymonowi Szuszwalakowi

Uchwałą Zarządu Terenowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji w Koninie za pracę na rzecz tegoż Zarządu pamiątkowymi statuetkami zostali wyróżnieni:

 • podinsp. Dariusz Dudkowiak
 • Pan Mariusz Karkowski

podczas uroczystej zbiórki wyróżniono też jednego z konińskich dzielnicowych. Mł. asp. Marcin Bednarek w plebiscycie dziennika Głos Wielkopolski pod nazwą „Dzielnicowy na medal 2018” zajął I miejsce wśród 48 dzielnicowych Komendy Miejskiej Policji w Koninie oraz 8 miejsce wśród ponad 800 dzielnicowych garnizonu wielkopolskiego. W organizowanym od kliku lat plebiscycie „Dzielnicowy Roku” na młodszego aspiranta Marcina Bednarka głos oddało ponad 300 mieszkańców jego rejonu służbowego – gminy Kramsk. Pozwoliło mu to na zdecydowane zwycięstwo wśród konińskich dzielnicowych i dało ósmą lokatę w województwie. Sukces w tegorocznym głosowaniu poprzez SMS najlepszy koniński dzielnicowy zawdzięcza ciężkiej pracy na co dzień. Z dużym zaangażowaniem realizuje on priorytety nałożone na dzielnicowych przez Komendanta Głównego Policji. Bardzo wiele wysiłku wkłada też w realizację zadań związanych z autorskim programem konińskiej komendy “Razem dla bezpieczeństwa”, którego cele realizowane są w ścisłej współpracy z samorządami powiatu konińskiego.

Z okazji Święta Policji za wzorową postawę i profesjonalizm w wykonywaniu obowiązków służbowych, Komendant Główny Policji wyróżnił nagrodami motywacyjnymi 16 policjantów i 4 pracowników policji, natomiast Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu wyróżnił 32 policjantów oraz 2 pracowników policji.

Nagrody Komendanta Głównego Policji otrzymali:

 • podkom. Przemysław Bednarz
 • podkom. Maciej Pecyna
 • asp. szt. Sławomir Kuczyński
 • asp. szt. Marek Markowski
 • asp. szt. Krzysztof Telesiński
 • asp. szt. Jarosław Wojtkiewicz
 • asp. Sławomir Majkowski
 • asp. Tomasz Przybylski
 • asp. Jakub Włodarczyk
 • mł. asp. Marcin Bednarek
 • sierż. szt. Marcin Łagutoczkin
 • sierż. szt. Filip Nijakowski
 • sierż. szt. Damian Piguła
 • sierż. szt. Damian Ryśkiewicz
 • sierż. szt. Michał Szczepaniak
 • sierż. Marcin Łechtański
 • pani Ewa Bukowiecka
 • pani Małgorzata Durzyńska
 • pan Tadeusz Kurzawa
 • pan Bogdan Michalak

Nagrody Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu otrzymują:

 • podinsp. Dariusz Dudkowiak
 • podinsp. Renata Purcel – Kalus
 • podinsp. Jolanta Skonieczna
 • nadkom. Maciej Antas
 • nadkom. Jacek Kudliński
 • podkom. Damian Kasprzak
 • asp. szt. Marcin Cichos
 • asp. szt. Radosław Durlak
 • asp. szt. Paweł Gostyński
 • asp. szt. Tomasz Goździk
 • asp. szt. Artur Kowalski
 • asp. szt. Tomasz Kubacki
 • asp. szt. Piotr Rogowicz
 • asp. szt. Krzysztof Szejna
 • asp. szt. Dariusz Tomczak
 • asp. szt. Katarzyna Wiśniewska
 • asp. szt. Jarosław Wróbel
 • st. asp. Roman Niedźwiedziński
 • st. asp. Krystian Wiśniewski
 • asp. Paweł Ślugaj
 • mł. asp. Przemysław Druszcz
 • mł. asp. Krzysztof Kulpa
 • sierż. szt. Szymon Giermaziński
 • sierż. szt. Marcin Nowak
 • sierż. szt. Tomasz Prażanowski
 • sierż. szt. Marcin Zalas
 • st. sierż. Dawid Budziński
 • st. sierż. Anna Fedorowicz
 • st. sierż. Marcin Furmaniak
 • st. sierż. Mariusz Gruchalski
 • st. sierż. Łukasz Koziarski
 • st. sierż. Artur Szczepaniak
 • pani Agnieszka Karpowicz
 • pani Marzena Wróbel

Tegoroczne Święto Policji zyskało jeszcze jedną uroczystą oprawę – policjantom towarzyszyła orkiestra dęta PAK KWB Konin pod batutą kapelmistrza Mirosława Pacześnego. Występ muzyków możliwy był dzięki Prezydentowi Miasta Konina Pana Józefa Nowickiego. I tak po części oficjalnej uroczystości orkiestra zagrała utwory upamiętniające 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.Udostępnij ten post!

Policjant po służbie zatrzymał pijanego kierowcę

XLV sesja Rady Powiatu Konińskiego

Autorzy artykułu

author

Barbara Janicka-Pawlak

Sekretarz redakcji bjanicka@ttr24.pl

author

Hieronim Stefański

Dodaj komentarz

Komentarze