Zlot harcerzy

Kazimierz Biskupi był gospodarzem Zlotu Seniorów Chorągwi Wielkopolskie ZHP.

Na gościnnej ziemi kazimierskiej witali przybyłych harcerzy-seniorów przedstawiciele władz lokalnych – wójt Jan Sikorski, powiatowych – przedstawiciel starostwa Krzysztof Czajkowski, miejskich – zastępca prezydenta Konina Sławomir Lorek. Nie zabrakło dyrektorów jednostek podległych tutejszemu urzędowi gminy czy działających na tym terenie służb mundurowych.

Po uroczystym apelu, przemarszem przemieszczono się do budynku Gminnego Ośrodka Kultury, gdzie przygotowano słodki poczęstunek. W progach ośrodka gości witała dyrektor Sylwia Kudła. Wójt Jan Sikorski dla harcerzy przygotował muzyczną niespodziankę. Była prelekcja historyka, występy młodzieży.

Zaplanowano wycieczkę po kazimierskich zabytkach.Udostępnij ten post!

Młodzieżowe kadry rozpoczęły sezon

Burzliwe obrady w Kazimierzu Biskupim

Autorzy artykułu

author

Filip Muszyński

Redaktor naczelny fmuszynski@ttr24.pl

Dodaj komentarz

Komentarze