news-details
Kultura

Trzeci wiek w październiku

W październiku ruszy Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kleczewie. Wśród przedmiotów wykładowych znajdą się m.in: historia, informatyka z fotografią, elementy prawa w połączeniu z ochroną danych osobowych czy różne aspekty promowania zdrowego stylu życia. Nie zabraknie warsztatów.

23 maja 2018 odbyło się spotkanie organizacyjne w tej sprawie. To przedsięwzięcie organizowane przez Urząd Gminy i Miasta Kleczew, Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Kleczewie we współpracy z Wyższą Szkołą Kadr Menedżerskich w Koninie oraz kleczewskim Domem Kultury. Wzięli w nim udział przyszli słuchacze i przedstawiciele podmiotów organizujących uniwersytet: z-ca burmistrza Kleczewa Stanisław Maciejewski, dyrektor biblioteki Magdalena Siupa, dyrektor Domu Kultury Zbigniew Dobrzycki oraz p. dr hab. Ryszard Piotrowski – dziekan Wydziału Humanistycznego Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich w Koninie.Udostępnij ten post!

Wielkie święto w kleczewskiej podstawówce

Podsumowanie projektu "Postaw na Słońce"

Autorzy artykułu

author

Filip Muszyński

Redaktor naczelny fmuszynski@ttr24.pl

Dodaj komentarz

Komentarze