news-details
Kultura

Starostwo rozpoczęło prace nad kalendarzem imprez

Starostwo Powiatowe w Koninie rozpoczęło prace nad tworzeniem Kalendarza Imprez na 2020 r. w zakresie kultury, turystyki i promocji powiatu.

 

Składając wniosek możecie Państwo ubiegać się o wsparcie wydarzenia poprzez ufundowanie nagród czy dofinansowanie organizacji wydarzenia.

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane podmioty prawne do składania wniosków o współfinansowanie zadań. Wnioskodawcami mogą być: jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne (szkoły, ośrodki kultury, biblioteki, muzea i inne), parafie, itp.

Zgłaszając wydarzenia należy kierować się przede wszystkim jego ponadlokalnym charakterem (ponadgminnym), znaczeniem dla promocji powiatu oraz możliwościami organizacyjnymi i finansowymi wnioskodawcy.
Wnioski należy składać do 29 stycznia 2020 r. na załączonym druku w kancelarii Starostwa Powiatowego w Koninie (Al. 1 Maja 9, 62-510 Konin) lub przesłać pocztą z dopiskiem: Kalendarz imprez na 2020 r.

Druk wniosku oraz wzory dokumentów rozliczających otrzymane wsparcie można znaleźć na naszej stronie w zakładce „Kultura”.
Jednocześnie przypominamy, że rozliczenie przyznanego wsparcia możliwe będzie tylko na podstawie dostarczonych dokumentów księgowych wraz z formularzem informacji z organizacji przedsięwzięcia.Udostępnij ten post!

Policja ostrzega!

Butle z gazem znalazły się na polu

Autorzy artykułu

author

Hieronim Stefański

Operator kamery, montażysta pstefanski@ttr24.pl

Dodaj komentarz

Komentarze