Muzyka żydowska zagościła w gminie

Muzyka żydowska zagościła w gminie Kleczew, a wszystko to dzięki koncertowi zespołu Shalom w ramach Roku Kultury Żydowskiej.

W ramach Roku Kultury Żydowskiej kleczewska biblioteka zorganizował w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie koncert muzyki klezmerskiej i żydowskiej w wykonaniu poznańskiego zespołu SHALOM.
Jednak zanim rozpoczął się koncert krótki wstęp do koncertu wygłosił dr Elli Bir z Izraela oraz Marcin Boczek, który rozpoczął spotkanie grą na biblijnym instrumencie, jakim jest szofar.
Kilka minut później dyrektor biblioteki – p. Magdalena Siupa oraz p. Anna Skórzewska – z-ca burmistrza Gminy i Miasta Kleczew wręczyły podziękowania za zaangażowanie w działalność naszej biblioteki p. Marii Kolasińskiej, p. Anecie Szczepaniak oraz p. Sylwestrowi Malczykowi.

Foto oraz tekst: Facebook Biblioteki Publicznej w KleczewieUdostępnij ten post!

Festiwal Kultury Lokalnej po raz drugi!

Powrócili do tradycji

Autorzy artykułu

author

Barbara Janicka-Pawlak

Sekretarz redakcji bjanicka@ttr24.pl

author

Hieronim Stefański

Dodaj komentarz

Komentarze