news-details
KonIN

Wojewoda wzywa radę do wygaszenia mandatu radnego

Za kilka chwil rozpocznie się Sesja Rady Miejskiej, w czasie której radni będą mieli okazję ustosunkować się do wezwania, wystosowanego przez Wojewodę Wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna.

„Wzywam Radę Miasta Konina do podjęcia w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszego wezwania, pod rygorem skutków określonych w art. 98 a ust. 2 ww. ustawy, uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Pana Karola Skoczylasa.” czytamy w piśmie z 19 lutego.

Harmonogram obrad został powiększony o punkt 14.

“Omówienie wezwania Wojewody Wielkopolskiego do podjęcia przez Radę Miasta Konina uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Karola Skoczylasa.”

Jak informuje nas Tomasz Stube, kierownik oddziału Mediów i Komunikacji Społecznej

-Wojewoda Wielkopolski wezwał Radę Miasta Konina do wygaszenia mandatu radnego. Wezwanie zostało skierowane w związku z naruszeniem przez radnego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której uzyskał mandat (naruszenie art 24f ustawy o samorządzie gminnym).

Czy i jak zareaguje Rada Miejska w Koninie – dowiemy się chwilę.Udostępnij ten post!

Groził wędkarzom bronią? Mamy wideo

Radny kontra wojewoda - 0:1

Autorzy artykułu

author

Filip Muszyński

Redaktor naczelny fmuszynski@ttr24.pl

Dodaj komentarz

Komentarze