Sesja absolutoryjna w mieście

6 czerwca w konińskiej sali obrad miała miejsce sesja absolutoryjna.

Na sesji jaka miała miejsce 6 czerwca powrócił temat przeprawy.

Na sesji jaka miała miejsce 6 czerwca powrócił temat przeprawy.

Zanim przyszedł czas nad podjęciem serii uchwał, związanych z absolutorium dla prezydenta Józefa Nowickiego z wykonania budżetu za miniony rok, ciężar sesji tradycyjnie już skupił się na wieściach, dotyczących przeprawy.

Prezydent poinformował o wadliwej części, która została zakupiona i miała zostać zainstalowana na przeprawie przez Wartę. Okazało się, że kabel został przewieziony do Konina z innej budowy, gdzie zostało z niego usunięte zabezpieczenie. W efekcie do stolicy naszego powiatu wspomniany kabel przywieziony został w stanie, który nie pozwolił na jego zamontowanie – był skorodowany.

Prezydent zaznaczył, że wadliwy element ma być zamówiony tym razem bezpośrednio od producenta.

W czasie procedury absolutoryjnej Prezydent Józef Nowicki otrzymał absolutorium stosunkiem głosów 15 do 4, jeden radny się wstrzymał się od głosu.

Należy zaznaczyć, że dochody miasta Konina wykonane zostały w wysokości blisko 97 procent i wyniosły nieco ponad 468 mln 586 tysięcy złotych. Wydatki natomiast w wysokości ponad 96 procent, w kwocie blisko 474 mln 640 tysięcy złotych.Udostępnij ten post!

"Szatnia na medal" dla Goliny

O samorządzie wiedzą wszystko

Autorzy artykułu

author

Barbara Janicka-Pawlak

Sekretarz redakcji bjanicka@ttr24.pl

author

Hieronim Stefański

Dodaj komentarz

Komentarze