Koniński szpital z dofinansowaniem

Powiat koniński przekazał 70 tysięcy złotych dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie. Dotacja w całości przeznaczona zostanie na podłączenie systemu poczty pneumatycznej do kolejnych oddziałów w budynku lecznicy przy ul. Szpitalnej.

 

Podpisanie umowy o udzielenie dotacji odbyło się 12 lipca podczas briefingu prasowego w starostwie. W spotkaniu z dziennikarzami wzięli udział: starosta koniński Stanisław Bielik, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie – Leszek Sobieski oraz radna powiatu konińskiego Maria Wróbel – pełniąca funkcję Naczelnej Pielęgniarki w WSZ w Koninie.

W marcu br. dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie zwrócił się do starosty konińskiego z prośbą o dofinansowanie kolejnego etapu rozbudowy poczty pneumatycznej w lecznicy przy ul. Szpitalnej. Dotychczas, dzięki pomocy finansowej samorządu powiatowego udało się ten system zakupić i podłączyć do niego Szpitalny Oddział Ratunkowy, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (odcinki na parterze i na pierwszym piętrze) oraz Oddział Udarowy i Oddział Neurologii. Na ostatniej sesji (27 czerwca br.) Rada Powiatu Konińskiego wyraziła zgodę na przekazanie szpitalowi na ten cel kolejnej dotacji – w wysokości 70 tysięcy złotych.

Bardzo nas cieszy, że możemy wesprzeć inwestycję tak potrzebną dla szpitala, w którym leczą się mieszkańcy naszego powiatu. Wiem od pana dyrektora oraz od pani radnej Wróbel, że prawie dwuletnia praktyka funkcjonowania w szpitalu poczty pneumatycznej pokazała jak bardzo jest to trafiona inwestycja. Głównie ze względu na znaczne przyspieszenie i ułatwienie pracy personelu szpitala. Mam nadzieję, że dzięki przekazanym dziś środkom nastąpi dalsza rozbudowa systemu – mówił po podpisaniu umowy starosta Stanisław Bielik.

W latach ubiegłych samorząd dwukrotnie przekazywał dotacje na zakup i rozbudowę poczty pneumatycznej. Na realizację tej inwestycji Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie otrzymał z budżetu powiatu łącznie ponad 226 tysięcy złotych.

Nie ma ani pół słowa przesady w tym co powiedziałem, że dzięki starostwu i panu staroście osobiście ta inwestycja mogła być zrealizowana. Wszystkie jej etapy – teraz już trzeci – zostały sfinansowane z pieniędzy przekazanych przez Starostwo Powiatowe w Koninie. W ramach ciekawostki dodam, że do czasu zakończenia budowy Szpitala Dziecięcego w Poznaniu lecznica w Koninie będzie jedyną w regionie, która ma i rozwija pocztę pneumatyczną. W chwili obecnej dysponujemy siecią, która łączy SOR, laboratorium, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz neurologię. Przygotowane są też odprowadzenia na dalsze oddziały – mówił Leszek Sobieski dyrektor WSZ w Koninie.

  To ułatwienie w pracy i oszczędność czasu dla pielęgniarek, a wszyscy wiemy, że brakuje pielęgniarek i położnych. Każda taka pomoc więc bardzo nas cieszy i bardzo panu staroście za nią dziękuję – dodała radna Maria Wróbel pełniąca w szpitalu funkcję Naczelnej Pielęgniarki.

Na zakończenie spotkania przedstawiciele szpitala zaprosili starostę konińskiego oraz dziennikarzy na oficjalny odbiór zakończenia III etapu inwestycji, który planowany jest na koniec tego roku.

Foto. Starostwo Powiatowe w KoninieUdostępnij ten post!

Wciąż jeździmy za szybko!

Pożar stogu słomy

Autorzy artykułu

author

Hieronim Stefański

Operator kamery, montażysta pstefanski@ttr24.pl

Dodaj komentarz

Komentarze