news-details
Blisko ludzi

Bezpieczeństwo wspólna sprawa!

Ochotnicza Straż Pożarna w Roztoce przy pomocy Bogdana Siwińskiego w okresie od 01.06.2021 r. do 31.12.2021 r. zrealizowała projekt pt. „Bezpieczeństwo wspólna sprawa!”, który był współfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030.

Projekt ten polegał na edukacji i aktywizacji społeczności lokalnej dla poprawy bezpieczeństwa. Łączył aktywność ze zdobywaniem wiedzy w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Dofinansowanie uzyskano łącznie dla 120 osób z gminy Kleczew oraz Wilczyn na poniższe działania:

  1. Działania dla Druhów Strażaków – 20 strażaków zostało przeszkolonych
    z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP), oraz Kierowania Ruchem Drogowym (KRD).
  2. Działania dla mieszkańców – 40 mieszkańców gminy Kleczew i Wilczyn zdobyło umiejętności udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej, obsługi gaśnic oraz ewakuacji z zadymionych pomieszczeń.
  3. Działania dla uczniów szkół podstawowych – 60 uczniów poszerzyło wiedzę
    w zakresie bezpieczeństwa: identyfikacji zagrożeń, wzywania pomocy czy udzielania pierwszej pomocy.

Ponadto ważnym aspektem realizowanego projektu, była edukacja oraz wsparcie psychologiczne każdej grupy. Psycholog przekazał uczestnikom wiedzę z zakresu zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia oraz rozpoznania zachowania osób narażonych na stres czy też radzenia sobie ze stresem.

Wszyscy zaangażowani w realizację projektu starali się, aby zajęcia były ciekawe i zajmujące, a co najważniejsze żeby uzyskana edukacja osób dorosłych jak i dzieci przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa w rodzinach. W razie niebezpieczeństwa osoby te będą miały podstawową wiedzę, co zrobić i jak się zachować, co pozwoli nie tylko na ratunek, ale również ochroni najmłodszych przed poczuciem słabości i bezsilności.

Atrakcją dla dzieci uczestniczących w projekcie była możliwość wzięcia udziału w konkursie plastycznym dotyczącym Ochotniczej Straży Pożarnej. Dzieci złożyły interesujące prace, za które zostały nagrodzone atrakcyjnymi upominkami.

 Mieszkańcy i dzieci miały okazję uczestniczyć w pokazach różnych rodzajów gaśnic. Uczyli się obsługi gaśnic oraz tego, do jakiego rodzaju pożaru wykorzystywana jest dana gaśnica. Poprzez praktyczne pokazy, głęboko wierzymy, że wiedza pozyskana z wykładów teoretycznych i uzupełniona zajęciami praktycznymi pozostanie na długo w pamięci mieszkańców. Po pokazach i szkoleniach dla najmłodszych został zorganizowany ciepły poczęstunek, który dzieci „pochłaniały”z wielkim apetytem. Mimo, że warunki atmosferyczne nie zawsze były sprzyjające to wszystkie działania udało się zorganizować dzięki niezawodności naszych druhów oraz wolontariuszy z OSP Roztoka. Mamy nadzieje, że w przyszłości uda nam się pozyskać kolejne środki na realizację podobnych lub innych przedsięwzięć.

 Udostępnij ten post!

Spotkanie autorskie z Sylwią Winnik

Pożar stogu słomy w Nieborzynie

Autorzy artykułu

author

Barbara Janicka-Pawlak

Sekretarz redakcji bjanicka@ttr24.pl

Dodaj komentarz

Komentarze